İstanbul Milletvekili Ersoy; 22 Eylül 2022 tarihli soru önergesinde, Cumhuriyetin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan projeye ilişkin Bakan Kurum’a çeşitli sorular yöneltti.

Ersoy, önergesinde konutların başlangıç fiyatları ile proje bitiminde ödenecek tutar ve altı ayda bir memur zammına göre artacak olan taksitlere ilişkin sorulara yer verdi.

Ersoy ayrıca, 2002 yılından bugüne kadar borcunu ödeyemediği için sözleşmesi feshedilen vatandaşların sayısını ve TOKİ tarafından sosyal konut olarak başlandığı halde teslim edilmeyen projeleri dair Bakan Kurum’a sorular yöneltti.

Kurum’un Ersoy’a gönderdiği cevapta şu bilgiler yer aldı.

“Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKÎ) sosyal amaçlı konut ürettiğinden ve konutlar bu şekilde sübvanse edildiğinden, konutlar maliyetinin altında satılmakta olup, düşük peşinat ve uzun vadeli taksitlerle satışa sunulduğu için vatandaşlarımızın mağdur olması söz konusu değildir. Satış bedelinin güncel kalabilmesi için her yılın Ocak ve Temmuz aylarında alıcıların bakiye borçları bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılır. Artış oranı, o dönemin memur maaş artış oranını geçemez. Ancak, TOKÎ Sosyal Devlet anlayışı gereği, vatandaşlarımızın artışlardan olumsuz etkilenmemesi için artış oranını daha düşük belirleyebilmektedir.”

Ersoy; sabit bir artış oranının olmamasının ve memur zammına endeksli artış yapılacak olmasının, özellikle bugünkü gibi ekonomik kriz dönemlerinde, yurttaşları zora sokacağını dile getirdi. Ersoy; taksitlerin altı ayda bir memur zammına göre güncellenmesinin hem projeden yararlanan yurttaşlar için ödeme güçlüğü yaratacağını hem de bunun sonucunda borcunu ödeyemediği için sözleşmesi feshedilenlerin olacağını dile getirdi. Bakanlığın cevabına göre memur maaş artış oranını geçmemek şartıyla yapılacak artış oranının hangi seviyede olacağı TOKİ tarafından belirlenecektir. Yurttaşların taksitlerinin artışı TOKİ’nin insafına bırakılmaktadır.

Konut Kampanyasında Yeni Detaylar Konut Kampanyasında Yeni Detaylar

Kurum diğer bir cevapta ise 2002 yılından bugüne kadar sözleşmesi feshedilen yurttaşların sayısını açıklamıştır.

Bakanlığın verdiği yanıta göre 2002 yılından bugüne kadar; 20 yılda konut hakkı kazanıp, (borcunu ödeyemediği için tahliye edilen, fesih/iade, ölüm/reddi miras vb. sebeplerden dolayı) sözleşmesi fesih edilen kişi sayısı 2.215’dir.

Bakanlık son olarak Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi ve Tunceli İli Ovacık 2. etap 314 adet Konut Projesinin teslim tarihi geldiği halde henüz bitirilemediği açıklamıştır.

Bakanlık Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi’nin inşaatının tamamlanma aşamasında olduğunu, yerel elektrik dağıtım firmasının trafo bağlantıları yapımının beklendiğini ifade etse de TOKİ’nin web sitesinde projenin yalnızca %51’nin tamamlandığı görülmektedir.

Ayrıca Tunceli İli Ovacık 2. etap 314 adet konut projesinin de yüklenici firmasının maddi acze düşmesi sebebiyle geçici kabul eksiklikleri, yüklenicinin namı hesabına, TOKİ tarafından giderildiği ve yapı iskân belgesi alınması için başvuru yapıldığı ve konutların kısa zamanda teslim edileceği açıklanmıştır. TOKİ’nin bu proje için ihale bedeli dışında firmanın acze düşmesi nedeniyle ne kadar daha ödeme yaptığı ise verilen cevaplarda belirtilmemiştir. TOKİ’nin üstlendiği ekstra bedellerin açıklanması, uğradığı bir zarar varsa kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.