Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen "Babam Alzheimer hastası. Bir arabası var, satmak istiyoruz. Nasıl satarız?" sorusunu cevaladı.

Okuyucularımın artık bildiği gibi bazı hastalığa yakalanmış kişiler hukuki işlem yapamıyor. Alzheimer hastaları da bunlardan biri.

Dolayısıyla okuyucumun babasının satış işlemini yapması ham hukuken mümkün değil hem de fiziken yapmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim.

Peki sadece arabası değil sair hukuki konular karşılarına çaktığında ne yapacaklar? Bunun için önce mahkemeye başvurup babalarına vasi tayini isteyecekler.

Mahkeme babalarının hastalığı ile ilgili tıbbi rapor alacak ve hastalık durumunu tıbbi rapor ile belirledikten sonra kendisine vasi tayin edecek.

Bu vasi çoğunlukla aile fertlerinden biri olacak. İşte bu tarihten sonra hastanın bütün hukuki işlemlerini bu vasi yerine getirecek.

Ancak değerli işler ve tescili gerekli mülklerin alım satımı için bu defa vasinin yine mahkemeden izin istemesi gerekecek.

Zira yapılacak işin, hacir altındaki kişinin yararına olup olmadığı hususu hukuki denetim altındadır ve bir zarara uğratılmaması istenir.

Apartman Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır? Apartman Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır?

Bu nedenle mal varlığı hukuki denetim altındadır. Nitekim vasi belli periyotlarla vasi tayinine karar veren mahkemeye, vesayet altındaki kişinin gelirleri ve harcamaları konusunda rapor verir.

Dolayısıyla okuyucumun bu aracın satışı için de izin alması gerekeceği ve elde edilen paranın da harcama durumu konusunda da sarf belgelerini dosyalamasını hatırlatırım. Zira mahkemeye hesap dökümü verirken belgelerini de ibraz etmesi gerekecektir.