Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasfiye komisyonlarının tasfiye işlemlerine başladığına belirterek, "Tasarruf sahiplerine, hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirketle yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini feshederek, yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin yüzde 20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanındı" dedi.

Hükümet, faizsiz konut sahibi yapan evim şirketlerindeki mağduriyeti gidermek için Nisan ayında yasal düzenleme yaptı.

Vatandaşların ev, araba hayalleriyle oynayan 21 firma kapandı. Gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanan şirketlerde parası olan vatandaşlar bunu faaliyet izni verilen şirketlere devredebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, evim mağdurlarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca görevlendirilen tasfiye komisyonlarının 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye işlemlerini başlattığını belirtti.

Bakan Nebati, "Bu kapsamda; öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve şirket giderlerinin azaltılmasını teminen tasfiye eylem planı hazırlandı.

Şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alınmış, şirketlere tahsisat döneminde borçlu olan, ancak ödemelerini zamanında yapmayan müşterileri hakkında da yasal takip süreçleri başlatıldı" dedi.

İKİ SEÇENEK SUNULDU

Bakan Nebati, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca atanan tasfiye komisyonları tarafından tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinde hesabı bulunan tasarruf sahiplerine, hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirketle yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini feshetme hakkı verildiğini anımsattı.

Bakan Nebati, "Sözleşmelerini feshederek, yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin yüzde 20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanınmıştır" değerlendirmesini yaptı.

6 ŞİRKETE İNTİBAK ŞANSI

Tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanması sonrası sektörün toplamdan aldığı payın katlanarak artması beklenirken, pazar çeşitliliğinin artması ve yüksek gelirli kimselerin de sisteme dahil olması öngörülüyor.

BDDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü.

Anahtar Teslimi Yapmayan Kiracının Başı Ağrıyacak! Anahtar Teslimi Yapmayan Kiracının Başı Ağrıyacak!

Bu kapsamda Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi