Yükselen kiralar karşısında pek çok ev sahibi soluğu mahkemede aldı. Kira tespit davaları hızla arttı. Uzmanlar, kimlerin nasıl dava açabileceğini, süresini ve maliyetini anlattı, ilk tavsiyeleri ise ‘uzlaşın’ oldu.

Takvim'den Ayşegül Küçükkurt Zor'un haberine göre, piyasadaki kiralık konut fiyatlarındaki hareketlilik ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirirken, kimileri de mahkemelik oldu.

Kirası düşük kalan ev sahipleri soluğu mahkemede aldı.

Kira tespit davalarında hızlı bir artış yaşandı.

Bu davaları açmak için tarafların bazı şartları taşıması gerekiyor.

Para dergisi, yeni sayısında konuyu tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

NEREYE BAŞVURULUR?

Avukat Arda Arıkan, kira tespit davasında görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemeleri olduğunu belirterek, "Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir" dedi.

Davanın her zaman açılabileceğini kaydeden Arıkan, "Kira sözleşmesi 5 yılın üstünde ise kira yeniden belirleniyor. Dosyada hazırlanan bilirkişi raporu hakimin karar vermesinde önem arz eder.

Tüketici fiyat endeksi, emsal kira bedelleri, kiralananın konumu, kiralananın içinin durumu gibi faktörler dikkate alınarak kira tespiti yapılır" dedi.

NE KADAR SÜRÜYOR?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ise kira tespit davalarının 5 yıl dolduktan sonra açılabildiğini belirterek, "Hatta bu durumda bölge rayicine bakılsa bile eski kiracı için hakkaniyete göre indirimler de söz konusu oluyor.

Bu tür davalar kira bedeli çok düşük ise tercih edilmeli, öncelikle uzlaşmaya varılması ilk tavsiyemiz" dedi. Avukat Kübra Mengüç de davaların yerel mahkemede ortalama 2 yıl sürdüğünü kaydetti.

TOKİ Sosyal Konut Projesine 5 Milyon Başvuru! TOKİ Sosyal Konut Projesine 5 Milyon Başvuru!

MALİYETİ NEDİR?

Yargılama masrafları, mahkemeden tespiti talep olunan kira miktarına göre değişiklik gösteriyor.
Mevcut kira miktarı ile tespiti olunan kira miktarı arasındaki fark arttıkça, kira bedelinin tespiti davasının yargılama masrafları da artış gösteriyor.

Örneğin; mevcut aylık kira bedelinin 7 bin lira olduğu, mahkemece tespitine karar verilen aylık kira bedelinin ise 10 bin lira olduğu halde; tespit edilen aylık kira miktarı ile mevcut aylık kira bedeli arasındaki fark üzerinden, yani somut olayda 1 aylık kira farkı olan 3 bin lira üzerinden nisbi harç alınması gerekiyor.

DAVA AÇARKEN DİKKAT!

Dava görevli ve yetkili mahkemede açılmalı.

Dava açılırken hangi kira dönemine ilişkin talepte bulunulduğu belirtilmeli, tespiti talep olunan kira miktarı açık şekilde oraya konulmalı.

Bu davalar nisbi harca tabi olduğundan, harcın doğru hesaplanarak ödenmemesi durumunda davanın esasına girilmiyor.

Yine delil dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılması, dava dilekçesi ekinde davadaki iddiaları ispata elverişli delillerin aslı yahut onaylı suretlerinin eklenmesi hususlarına dikkat edilmeli.