Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şartları taşıyan kişilere 240 bin liranın üzerinde faizsiz konut kredisi imkânı sunuyor. Peki kimler SGK faizsiz konut kredisinden yararlanabilir?

Posta'da yer alan habere göre, SGK faizsiz konut kredisi için ev almak isteyen vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hak sahipliği belgesini almaları gerekiyor.

240 bin liranın üzerinde alınabilecek sıfır faizli kredinin geri ödemesi sigortalının maaşının dörtte biri kadar oluyor.

Yani 4 bin lira emekli aylığı alan kişinin faizsiz kredi ödemesi bin TL şeklinde oluyor.

SGK Faizsiz Konut Kredisi Şartları

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,

Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz gazilerinin faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Bağlı Konut Kredisi Nedir? Bağlı Konut Kredisi Nedir?

SGK Faizsiz Konut Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi.

Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.

Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

SGK Faizsiz Konut Kredisi Taksitleri Nereye Ödenir?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapılmaktadır.

Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 1/4’ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının 1/4’ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.