Okuyucumun sorusu ilk defa kendisinin aklına gelmiyor. Bu husus zaman zaman sorulmaktadır ve genel anlamda varılmış bir mutabakat yoktur. Bu nedenle vereceğim yanıt kişisel görüşüm olacaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplantıların nasıl yapılacağı ve şartları belirlenmiştir.

Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder? Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder?

Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Bunun için toplantı başlamadan önce hazirun cetveli imzalanır. Bununla nisap kontrol edilir. Peki online olarak yapılacak bir toplantıda hazirun cetveli nasıl hazırlanacak? Çünkü bu hazır olanların imzaladığı bir belgedir. Sonra kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eli ile kullanabilir. Online bir toplantıda vekalet nasıl kullanılır?

Yasamızın açık bir hükmü de şudur: Kat malikleri kurulu kararları 1’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bu kısa açıklamada görüldüğü gibi kat malikleri toplantısı kat maliklerinin bir araya geldiği bir toplantıdır. Hazirun cetveli imzası mümkün değildir, toplantıda yazılması gereken karar defterini bu hali ile yazmak mümkün değildir, toplantıya katılanların toplantıda alınan kararları imzalaması mümkün değildir.

Bunun dışında, online bir toplantı hem teknik cihaz bulundurulması hem de bunların kullanılmasını mecbur kılmaktadır ki her kişiden bunları beklemek de mümkün değildir. Dolayısı ile şahsi görüşüm belirlenmiş olmaktadır ki: Kat malikleri kurulu birlikte toplanmayı gerektirir. Peki salgınlarda bu bir risk değil midir? Elbette risktir ama son yaşanan salgınlarda toplantıların bir süre ertelenmesine izin verildiğine tanık olduk. Bu olayın özelliğine göre alınmış bir tedbirdi.