Ev sahipleri evlerinden aldıkları kiraların yetersiz kaldığını düşünürken; kiracılar ise oturdukları evlere daha fazla kira istenmesine karşı çıkarak haklarını korumaya çalışmaktadır.

Her iki tarafın birçok konuda kendine göre haklı tarafları elbette var. Bu durumu bilen devlet yönetimi tarafların haklarını yasalarla belirlemiş durumda.

Son olarak hükümetin aldığı bir kararla bir yıl boyunca kira artış oranına sınırlama getirildi. Sınırlama her ne kadar uygulanmasa da zor durumdaki kiracıların imdadına yetişmiş oldu.

Peki, ev sahibi ile kiracı anlaşamadığı durumlarda ne olur? 

10 SORUDA EV SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasındaki sorunları genel olarak 10 soruda derlemek mümkündür.

1 - Kira sözleşmesinde artış oranı nasıl belirlenir?

1 Temmuz’a kadar kira artış oranı yüzde 25, bu oranın üzerindeki talepler geçersiz.

2 - Ev sahibi ara zam talebinde bulunabilir mi?

Kira sözleşmesi bitmeden zam yapılamaz.

Rayiç bedel ve farklı kalemler üzerinden artış talep edilemez.

3 - Hangi durumlarda kiracının evi tahliye etmesi istenebilir?

Kira ödemesi yapılmazsa,

Sözleşme sürecinde 2 kez gecikme ihtarı yapılırsa,

Ev sahibinin birinci derecede yakınlarının barınma ihtiyacı doğarsa (bu durumu kanıtlaması gerekir),

Tahliye taahhütnamesi varsa.

4 - Tahliye taahhütnamesi nasıl işleme alınır?

Ev sahibi tahliye sürecinde polis ya da çilingirle işlem yapamaz.

Mahkemeye başvuruda bulunur.

Kiracının tahliye taahhütnamesine itiraz hakkı var.

5 - Yalan beyanla kiracının tahliye edilmesinin cezası var mı?

Yakınının barınma ihtiyacı için tahliye edilen ev başkasına kiralanamaz. Bu durum tespit edilirse kiracıya tazminat ödenir.

Konut 3 yıl boyunca kiraya verilemez.

6 - Ev sahibi artış oranını düşük bulup yeni sözleşme yapmazsa ne olur?

Yeni sözleşme yapılmazsa mevcut sözleşme geçerli olur.

Ev sahibi bu sebeple kiracının tahliyesini talep edemez.

7 - Ev sahibinin kira artışı için ısrarlı aramaları suç mu?

Ev kiralandıktan sonra evin mahremiyeti söz konusu.

Ev sahibi kiracısını ısrarlı arama ve mesaj yolu ile taciz edemez. Bu duruma karşı kiracı yargıya başvurabilir.

8 - Ev sahibi hangi durumlarda sözleşme yenilemeyebilir?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

10 yıllık kiralama sürecinin ardından tahliye hakkı bulunuyor. Hiçbir gerekçe sunmadan tahliye süreci uygulanabiliyor.

9 - Rayiç bedel üzerinden artış talep edilebilir mi?

5 yıl sonunda kira miktarının belirlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

Yalnızca rayiç bedel üzerinden değerlendirme yapılmaz. Kiracılık süresi de dikkate alınır.

10 - Tahliye koşulları oluşan kiracı evden çıkmazsa ne olur?

İcra yoluyla eşyaları evden çıkarılır.

Ev sahibine tazminat öder.

Eşyaları için depo ücreti alınır.

Editör: Emlak Zirvesi