Gazete Vatan'da yer alan habere göre, asgari ücret zamlarından sonra bu durumu fırsat bilen ve artan personel giderlerini bahane eden birçok yönetici olduğunu ifade eden Avukat İlknur Kovaç Bayraktar, aidat bedellerindeki artışa ilişkin uyarılarda bulundu.

Yeni bir eve taşınmadan önce hem ev sahiplerinin hem kiracıların aidat bütçelerini mutlaka öğrenmesi gerektiğini söyleyen Kovaç Bayraktar, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliklerinin arsa payı kadar aidat ödemesi gerektiğini belirtti.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bahçıvan, bekçi, kaloriferci, kapıcı giderleri için tüm kat malikleri eşit oranda, ana gayrimenkulün sigortası, ortak alanlarının korunması, bakımı, onarımı, ortak işletmelerin giderleri, yönetici aylığı gibi giderlerde arsa payı oranında avans ve gider payı ödenmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini ifade eden Bayraktar, “Bu sebeple metrekaresi farklı olan dairelerin aynı aidat bedelini ödememesi gerekmektedir.

Deprem Sonrası Arsa Talebi Yüzde 60 Arttı Deprem Sonrası Arsa Talebi Yüzde 60 Arttı

Fakat yönetim planında tüm kat maliklerin eşit oranda aidat bedeli ödeyeceğine ilişkin hüküm bulunuyor ise yönetim planı uygulanacaktır. Yönetim planındaki bu maddenin değiştirilmesi kat maliklerinin 5’te 4’ü oranında oyuna bağlıdır.

Kat malikinin salt kanun maddesine dayanarak aidat bedelini ödemekten kaçınması mümkün değildir” dedi.

AİDATLARDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40-50 ARTIŞ VAR

Aidat artışlarına bağlı olarak site sakinlerinin sorun yaşamamaları için genel kurullara katılmasının önem taşıdığını belirten İlknur Kovaç Bayraktar, “Aidatların, site yönetimleri tarafından değil, genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkat çekerek, geçen yıla göre aidatlarda çok ciddi artışlar olduğunu söyledi.

İlknur Kovaç Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

“Toplanan avans miktarı enflasyon, vergilerin, asgari ücretin artışı gibi yönetimden kaynaklanmayan sebeplerle ortak alan yer ve tesislerin elektrik, su, bakım onarım maliyetleri aşırı artabilir.

Bu durumda da siteden toplanan avansın yetmeme durumu gündeme gelebilir.

Zaruri olarak aidatlara zam yapılabilecektir. Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Maddesinde ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir.”

Bayraktar, aidatların, site yönetimleri tarafından değil, genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çekerek, buraya katılan site sakinlerinin, aidat artışının nereden kaynaklandığını öğrenebileceğini dile getirdi. Bayraktar, kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini ifade etti.

GİDER VE AVANS PAYINI ÖDEMEYENLER DİKKAT

Aidat diye adlandırdığımız gider ve avans payını ödemekten kaçınan kat maliklerine icra takibi yapılarak dava açılabileceğini söyleyen Bayraktar, “Site sakinlerinin, ödemeyi geciktirmesi halinde aylık yüzde beş gecikme tazminatı ödemekle yükümlü olunacaktır.

Yani kısaca özetlemek gerekirse kapıcı, bekçi vs. giderlerine kat malikleri eşit oranda, ortak yer ve işletmelerin bakımları, onarımları, yönetici aylığı, işletme gideri vs. gibi giderlere arsa payı oranında gider ve avans payı ödeyecektir.

Bu sebeple özellikle diğer kat maliklerine oranla düşük arsa payına sahip kat malikleri Yönetim planında bu hususa dikkat etmelidir.

Aksi halde fazlaca aidat ödemesi yapmak durumunda kalabilecektir” diye konuştu.

SİTE YÖNETİCİLERİ KAT MALİKLERİNİN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA KALIR

Ödenen aidat bedellerinin doğru amaç için harcanıp harcanmadığının tespiti noktasında en önemli konunun bu işi iyi yapacak kişileri yönetici seçmek ve yöneticileri denetleyecek işin ehli kişileri de denetçi seçmek olduğunu söyleyen Bayraktar konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kat Malikleri Kurulu toplantısına katılmak ve yönetici ile denetçilerin seçilmesinde etkin rol oynamak çok önemli.

Aidatlara zam yapılması kat maliklerinin oyuna bağlı bir unsur olmadığı için kararın iptali için ilgili mercilere başvuramaz.

Denetçinin, site yöneticisinin görevine aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmesi üzerine görevden alınarak site yöneticisinin hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilebilecektir.

Görevini kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilecektir.

Ya da görev gerekliliklerine aykırı hareket eden site yöneticisi zarara uğramış olan kat maliklerinin zararlarını karşılamak zorunda kalacaktır.”