Posta’da yer alan habere göre, kira fiyatlarına yüzde 25 artış sınırı getirilince bir başka sorun daha ortaya çıkmış, kanuni sınırın üzerinde artış yapmak isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında davalar artışa geçmişti.

Uzmanlar açılan davaların yarı yarıya konutlarda yaşanan ödeme problemlerinden kaynaklandığını belirtirken normalin üzerinde artış yapan ev sahiplerinin pişman olduklarını söylüyor.

Ancak taşınmazı fiili anlamda boşaltmak tahliye için yeterli değil. Taşınmazı fiilen boşaltan kiracı, taşınmazın anahtarını da mal sahibine teslim ederse tahliye tam anlamıyla gerçekleşmiş sayılıyor.

Resmi Gazete’de yer alan Yargıtay kararı bu hükmü tekrar teyit ederken, tahliyede ispatın kiracıya ait olduğunu gözler önüne serdi.

TESLİM EDİLMEYEN ANAHTAR DETAYI

Afyonkarahisar’da bir kiracı 15 Mart 2018’de ev sahibini arayarak, kiraladığı evden ayrıldığını ve evde arkadaşının kalacağını bildirdi. Ancak anahtarı teslim etmedi. Bu sürede kira borcu oluştu.

Ev sahibi de anahtar teslim edilmeyen döneme ilişkin kira alacağını Afyonkarahisar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak yargı yoluyla tahsil etme yolunu seçti. Kiracı Afyonkarahisar’dan ayrıldığını belirtse de anahtarı teslim ettiğini ispatlayamadı.

YARGITAY KARAR VERDİ

Konu Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’ne intikal etti. Yüksek mahkeme, kiralık evin fiilen boşaltmasının tahliye için yeterli olmadığına, kiralık evin anahtarının ev sahibine teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kararda, “Anahtar teslim edilmedikçe ev, kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Yine kiralık evin tahliye edildiğinin ispatı kiracıya aittir” denildi.

Boş Arazilere Yüzde 75 Hibe Desteği! Boş Arazilere Yüzde 75 Hibe Desteği!

TUTANAK İMZALANMALI

Peki, kiralananı teslim ederken ne yapmak gerekiyor?

Kiracı, gayrimenkulü kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar ediliyor.

Bu durumda da kira sözleşmesi devam ettiği için kiracının kira bedeli başta olmak üzere yükümlülükleri devam ediyor.

Kiralayana ulaşılıp anahtar teslim edilebildiyse, kanıtlamak için ‘teslim tesellüm tutanağı’ düzenlenmesi ve bu tutanağın her iki tarafça da imzalanması gerekiyor.

Tüm çabalara rağmen kiralayana ulaşılamıyorsa ya da kiralayan anahtarı almaktan kaçınıyorsa kiracı, mahkemeden tevdi mahalli tayini (anahtarın teslim edileceği yer) isteyip tayin edilecek yere anahtarı teslim etmeli ve durumu kiralayana bildirmelidir.