Okuyucumun sorusu önemli bir netice doğurabilir. Bunun için tedbirli bir yanıt vereceğim. Biliyorsunuz, olağan toplantılar yönetim planında gösterilen tarihlerde yapılır.

Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir? Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir?

Yönetim planında bir tarih belirlenmemiş ise her yılın ocak ayında yapılır. Olağan toplantılar için davetin 15 günden daha önce yapılması şartı yoktur.

Ancak olağanüstü toplantılarda, tüm bağımsız bölüm maliklerine davetin 15 günden önce yapılması şarttır. İşte meselenin ince noktası burada.

Okuyucumun binasına ait yönetim planına bakılacak, acaba olağan toplantılar şubat ayında mı yapılıyor? Şayet şubat ayında yapılacak deniliyor ise mesele yok.

Bu konuda hüküm yok ise o halde olağan toplantılar ocak ayında yapılır. Peki şubat ayında yapılan toplantıya kat maliklerinin daveti süreye uyularak mı yapıldı? Yani kat malikleri 15 günden daha önce haberdar edildi mi?

Şayet bu toplantının olağan olduğu kabul edilip de süresinde davet yapılmadı ise bu husus iptal nedenidir. Şayet yönetim planında olağan toplantının şubatta yapılacağı yazılı ise mesele yok.

Burada toplantı tutanağında yazılana bakılmayacak, toplantının tarihine bakılacak. Yapılması gereken toplantı ocak ayında ise şubatta yapılan toplantı olağanüstü bir toplantıdır ve olağanüstü toplantı şartlarına göre yapılmalıdır.

Tutanağa olağan yazılıp da davetler 15 günden önce yapıldı ise mesele yok. Ama gerçekten de olağan kabul edilip, buna göre sürelere uyulmadı ise bu bir iptal nedeni olacaktır.

Kat maliklerinden biri iptali talep ederse talebi dinlenir. Hiç kimse ses çıkarmaz da iptal talebinde bulunmaz ise alınan kararlar uygulanır.