Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Vural'ın açıklaması;

Konut Fiyatları Geriledi, Piyasa Canlandı Konut Fiyatları Geriledi, Piyasa Canlandı

Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi;

Yapı Denetim Kanununun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. Eskiden belediyeler büyük ölçüde sorumluydu…”

“Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ile laboratuvar görevliler, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma ile ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.”

“Bakanlık, yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip. Devletin yaptırdığı resmi binalar bu denetimlere tabi değil… Bunlar kendi iç denetimlerine bağlı...”

Ali Vural bey şunu söylüyor, özetle;

“Belediyeler eskiden çok etkili ve etkinken şu anda bu süreçte sadece ruhsat veriyor, geri kalan süreç yapı denetim firmalarınca sürdürülüyor. Bakanlık ön planda…”

‘Tek suçlu müteahhitler mi?’ derken… Yapılan binalar gerçekten de yapı denetim firmaları tarafından hakkıyla kontrol edilip raporlaştırılıyor mu? İşte asıl soru budur…

Editör: Emlak Zirvesi