Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bağış şeklindeki devri, diğer hissedarlar önalım hakkını kullanıp hisseyi alabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Kayınvalidem hisse sahibi olduğu bir arsanın, kendisine ait hissesini zamanında oğluna verdi. Ancak verirken sözlü olarak 'bunun yarısı kız kardeşinin' dedi ama tapuda kızına vermedi.

Bugünlerde kayınbiraderime hissesinin yarısını kız kardeşine yani eşime vermesini teklif ettim ve kabul etti. Ancak böyle bir bağış şeklindeki devri yaptığımızda diğer hissedarlar önalım hakkını kullanıp hisseyi elimizden alabilir mi?

Kira Artışı için Hangi Dava Açılır? Kira Artışı için Hangi Dava Açılır?

Okuyucumun sormak istediği husus eskiden 'şufa hakkı' dediğimiz öncelikle alım hakkıdır. Bu hak kanunumuzda 'önalım' hakkı diye şöyle tarif edilmiştir:

"Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler."

Görüldüğü gibi hissedarlardan birinin hissesini bir üçüncü kişiye satması halinde şufa hakkı yani önalım hakkı kullanılabilir.

Bu devirler ortaklar arasında yapılırsa veya yakın akrabalar arasında bağış şeklinde devir yapılırsa önalım hakkı kullanılamıyor. Okuyucumun sorusu kardeşler arasında bir bağış. Dolayısıyla yukarıda aldığım maddeye girmiyor.

Önalım hakkının kullanılması için bir üçüncü kişiye satış yapılması gerekiyor. Okuyucumun kayınbiraderi hissesinin bir kısmını kardeşine bağışlayacağına göre önalım hakkı konusunda bir problem yaşamayacaklar.

Ancak bu gayrimenkul bir tarla ise tarlaların belli parçalara ayrılmaması için hisse devri yapılmadığı haller vardır. Bu hususu tapu dairesinden incelemelerini öneririm.