Tunç, fahiş kira artışlarını önlemek için kiralara yüzde 25 artış sınırı getirildiğini ve 1 Eylül 2024'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren kiracı-ev sahibi davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını söyledi.

Tunç, arabuluculuk uygulamasının, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu ve kira davalarında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını söyledi.

Arabuluculuğun, hem dava yükünü azaltacağını hem de taraflar arasında uyuşmazlıkların daha barışçıl bir yöntemle çözümlenmesini sağlayacağını söyledi.

Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili de şöyle konuştu:

"Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarı çekiyor. 

Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığı'mızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar.

Bu evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir.

Mart Ayında 105 Bin Konut Satıldı Mart Ayında 105 Bin Konut Satıldı

Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız."

Editör: Emlak Zirvesi