Anne ve babamızdan miras kalan malların satışı için kardeşler olarak anlaştık. Bunların satışından elde edeceğim meblağ, yeni daire almama imkan tanıyacak. Ancak eşimle boşanma durumunda bu malvarlığından yararlanmaması için önlem almak istiyorum. Nasıl bir önlem alabilirim? 

Okuyucumun sorusu, aile içinde mal paylaşımı yani edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili. Bilindiği gibi artık boşanmalarda, evlilik birliği içinde edinilen malların değerleri eşler arasında paylaşılıyor.

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Okuyucum da eline miras nedeni ile gelecek olan parayla gayrimenkul aldığı takdirde ve sonrasında boşanma durumunda eski eşine borçlanmak istemiyor. Bunun için hukuki önlemi nasıl alacağını merak etmiş ve durumunu anlatmış.

Ancak anlattığı durumda kendisinin bir önlem almasına gerek kalmayacak. Zira yasamızda bu hesaba dahil edilecek mallar ‘edinilmiş mallar’ başlığı altında sayıldığı gibi ‘kişisel mallar’ başlığı altında bir madde daha var.

Bu ayrımın önemi şurada, yasa diyor ki: “Edinilmiş mal her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.”

Bir de kişisel mallar tarifi var, orada da şöyle diyor: “Aşağıda sayılanlar kanuna göre kişisel maldır. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yolu ile elde ettiği malvarlığı değerleri, Manevi tazminat alacakları, Kişisel mallar yerine geçen değerler.”

Son saydıklarım kişisel mallardır ve edinilmiş mallar ile ilgili paylaşımda hesaba katılmayacak mallardır. Dikkat edilirse bunun içinde miras ve miras nedeni ile elde edilmiş malların yerine geçen değerler kişisel mallar listesine dahil edilmiş olup eşlerin boşanmalarında paylaşım dışı bırakılacak mallardır.

Dolayısıyla okuyucumun miras nedeni ile elde ettiği gayrimenkullerden elde edilen nakit ve başka mala dönüşümü hesap dışıdır. Benimse dileğim bir boşanma ihtimalinin olmaması ve eşlerin bu hesapları yapmamasıdır.

Editör: Emlak Zirvesi