Kiracı tahliye süreci ancak belirli durumlarda başlayabilir. Süreci başlatabilecek durumlar şunlardır;

Ev Sahibinin Konut İhtiyacı

Kiraya veren kişinin kendisi, eşi, çocukları, altsoyu ya da üstsoyu için konut ihtiyacı oluşması halinde kiracıdan tahliye talebinde bulunabilir.

Bu konuda ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Kira sözleşmesi bulunması halinde sözleşmenin sonlandığı tarihte, belirsiz süreye sahip olan sözleşmelerde ise fesih bildirimi tarihinden en fazla 1 ay sonra dava açılmış olmalıdır. 

Kiracının ev ihtiyacı gerekçe gösterilerek tahliye edilmesinin ardından belirtilen kişiye kiraya verilmemesi halinde ev sahibi kiracıya tazminat ödemek zorunda kalır. 

10 Yıl Sürenin Dolması

Kira sözleşme tarihinin dolması yalnız başına kiracının tahliye edilmesine olanak tanımaz. Sözleşmenin bitişinin ardından yeni sözleşme yapılmaması durumunda aynı maddelerle devam eder.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Bu durum belirli bir sürenin sonunda ev sahibini mağdur edebilir. Bu nedenle kiracının sözleşme uzatma süresi maksimum 10 yıldır. Bu süreyi dolduran kiracılara ev sahibi tahliye davası açabilir.

Kiranın Ödenmemesi Durumunda

Kiracı hakları kanunu çerçevesinde haklarının saklı kalabilmesi için belirtilen kiranın düzenli ödenmesi şarttır. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda ev sahibi iki haklı ihtar göndermesinin ardından tahliye yoluna gidebilir. 

Tadilat Nedeniyle Tahliye Talebi

Ev sahibi esaslı bir onarım yapmak için kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu talebin söz konusu olabilmesi için evin tadilat sırasında kiracı tarafından kullanılamıyor olması gerekir. Aksi durumda basit tadilatlar kiracının tahliye etmesine gerekçe gösterilemez. 

Editör: Emlak Zirvesi