Okuyucuma 40 yıl öncesi ile bugünün arasındaki farkı araştırmasını önereyim. Bunun için bugün ilgili tapu dairesinden bu yakınının malikleri araştırmasını önereceğim.

Zira, bu arazi nerededir bilmiyorum. Şayet 40 yıl önce bu yerlerde kadastro çalışması yapılmamışsa okuyucumun satın alma şekli geçerli.

Şayet o tarihte kadastro geçmiş idiyse okuyucumun bu şekilde yaptığı alışveriş geçersiz. Yani okuyucumun yakını bu yerde malik değil.

Satın aldığında kadastro geçmemiş idiyse, sonradan kadastro çalışması sırasında kendi adına da kadastro heyetine kayıt yaptırması gerekiyordu.

Bitmedi, bu yerde kadastro çalışması yapıldıysa ve henüz on yıl geçmediyse dava açarak adına tescili talep etmesi mümkün.

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Her şey yolundaysa ve okuyucumun yakınının bu yerde hissedar olarak tapuda kaydı varsa bu yeri kullananlardan ecrimisil talep etmesi mümkün.

Malik olmayanlar yani hissesi bulunmayanlar kullanmaktaysa müdahalelerinin önlenmesi talepli dava açmak da mümkün.

Anlaşılacağı gibi mülkiyet durumu biraz karışık, önce hukuken malik olmuş mu olmamış mı, ona bakmak lazım. İşte asıl mesele bu!

Editör: Emlak Zirvesi