DASK için tapudaki metrekare bildirimi neden önemli?

Sigortalıların daha düşük prim ödemek için düşük metrekare beyan etmeleri olası hasar durumunda alınacak tazminatı doğrudan etkilemektedir. Tazminat ödemeleri, poliçede yazılı sigorta bedeline göre yapıldığından poliçeleşme esnasında, doğru beyan önem arz ediyor.

DASK’ta teminat artışı yaptırmadım, ne yapmalıyım?

Sigortalı teminat artışı için acente veya sigorta şirketlerine başvurarak, prim farkını ödemek suretiyle ek belge (zeyilname) ile teminat artışı gerçekleştirebilir.

Maaş Kiraya ve Konuta Gidiyor Maaş Kiraya ve Konuta Gidiyor

DASK evimin piyasa değerini neden karşılamıyor?

DASK her yıl tespit edilen birim metrekare maliyeti ve konutun metrekaresine göre belirlenir. Birim metrekare maliyetinde ise yapı stokunu oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Eğer konutun değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigortası yaptırabilir.

DASK ve ihtiyari konut sigortası nasıl çalışır?

DASK poliçesinde belirlenmiş sigorta bedelinin 300 bin TL olduğu, konutun yeniden yapım değerinin ise 450 bin TL olduğu bir örnekte, 150 bin TL sigorta bedeli ile ihtiyari konut sigortasına deprem teminatı alınabilir. Deprem sonrası olası bir tam hasarda; DASK’tan 300 bin TL tazminat alınmasını müteakip, 150 bin TL için ilgili sigorta şirketine başvurulabilecektir.

Tazminat ödenmesine kadar olan süre içinde avans ödemesi alabilir miyim?

Avans ödemeleri için başvurular DASK’ın internet adresi üzerinden 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Avans ödemesi için gerekli koşulların sağlanması halinde, ödemeler başvuruyu müteakip 8 gün içinde yapılmaktadır.

Depremde vefat etmiş yakınımın BES birikimini nasıl alabilirim?

Yasal varis iseniz ilgili emeklilik şirketine başvuruda bulunarak, vefat eden yakınınızın bireysel emeklilik hesabındaki birikim ile devlet katkısının tamamının ödenmesini talep edebilirsiniz.

Aracım depremde pert oldu. Trafik sigortam bu hasarımı karşılar mı?

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.

Babamın üzerine olan aracımız depremde pert oldu ve babam da vefat etti. Kaskodan araç hasarını alabilir miyiz?

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılmaktadır. Kaskoda deprem teminatı varsa veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurabilirsiniz.

Kasko poliçem deprem hasarımı karşılar mı?

Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamındaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanacaktır. Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedeli ödenmektedir.

Editör: Emlak Zirvesi