Türkiye ve dünyada hızla artan konut ve sosyal alan ihtiyacı yanı sıra şehirlerin doğal afetlere dirençli ve akıllı olarak yeniden kurgulanması zorunluluğu farklı çözüm yollarının tartışılmasını beraberinde getirdi.

Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi? Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi?

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından sorunun çözümü noktasında, Erişilebilir Konut Projesi kapsamında Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeli gündeme getirildi.

KÖİ Modeli, depreme dayanıklı dirençli şehirler, yerel hizmetler, akıllı şehircilik, çevre ve enerji projeleri, kiralık konutlar, yurtlar ve sosyal alanlar gibi üst yapı projeleri için de önemli bir yöntem olarak önerildi.

"Model mega projelerle sınırlı değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, modelin, sadece mega projeler için bir araç olmadığını ifade etti.

"Üst yapı projelerinde de kullanılıyor"

Modelin, uluslararası alanda etkin olarak üst yapı projelerinde de kullanıldığını belirten Aydın, şu bilgileri paylaştı:

Eurostat'ın tahminlerine göre 2030'a kadar sadece Avrupa'da sosyal altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi için 1,5 trilyon euro tutarında ilave yatırım yapılması gerekecek. Bu miktar, Ukrayna'daki savaşın ve Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem sonrası daha da fazla yükselecek.

"Yerel yönetimler için fırsat"

KÖİ Modeli'nin yerel yönetimlere büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Aydın, şehirlerin akıllı kentler olarak yeniden inşasında, özel sektörün finansman bulma, inovasyon, projelerin belirlenen bütçe ve süre içerisinde tamamlanması ve koordinasyon yeteneğinden mutlaka faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Editör: Emlak Zirvesi