Devre Mülk Nedir?

Devre mülk, kiralanan ya da belirli bir dönemde kullanılmak için satın alınan mülk anlamına gelmektedir.

Yılın belirli bir zamanında kullanılmak için satın alan kişiler haklarını başkalarına kullandırabilir ya da o tarihlerde başkasına devredebilirler. Devre mülk kullanılmayacağı zaman kiralanabilen bir mülktür.

Devre mülk sahibi eğer vefat ederse kullanım hakkı da direkt olarak varisi olan kişiye geçer. Kiralık ya da satılık devre mülklere internet üzerinden ya da tanıdıklar aracılığı ile ulaşmak mümkündür.

Devre mülklerin avantajları ve birtakım dezavantajları bulunmaktadır. Belirli bir tarihte tatil yapacak olan kişiler için ya da kirasından faydalanmak isteyen kişiler için devre mülk oldukça avantajlı bir durumdur.

Fakat bilinmeyen firmalardan kiralanması ya da güvenilir olmayan yerlerden bulunması halinde zarara uğranması da mümkündür.

Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

Mutlaka devremülk için sözleşme yapmak ve dikkatli olmak gerekir. Mülkün tapusu alan kişilerin üzerinde geçirilmediğinde gayrimenkul sahibi olan kişiler alayhine maddeler koyulmaktadır.

Bu nedenle tüm maddelere ve sözleşmeye mutlaka mal satın alan ya da kiralayan kişi tarafından dikkatli bir şekilde bakılması gerekir. Özellikle orta gelirdeki birçok kişi devremülk ile tatil yapmayı tercih etmektedir.

 Ekonomik olmasının yanı sıra rahat bir ortam sunması ile de devre mülk son dönemlerin en popüler yerlerindendir. Her tatil bölgesinden ve her şehirden kolay bir şekilde devremülk bularak satın almak ya da kiralamak mümkündür.

Tatil dönemleri için aranması halinde erken bakmaya başlamak hem daha çok seçenek bulunmasını hem de daha uygun fiyata yerler bulunmasını sağlar.

 Nasıl Alınır ve Satılır?

 Devre mülklerin nasıl alındıkları ve nasıl satıldıkları birçok kişi tarafından merak dilerek sık sık araştırılmaktadır. Devre mülk satmak isteyen kişilerin tapuda işlem gerçekleştirmesi gerekir.

Öncelikle mülkü satan ve alan kişi arasında bir devre mülk sözleşmesi imzalanmaktadır. Hangi tarihler arasında kullanılacağı ve bu süre zarflarında faturaların ve giderlerin kullanan kişiler tarafından ödeneceği sözleşmede belirtilir.

Devre mülk sözleşmesi tapu kütüğündeki beyanlar hanesine eklenir ve sonunda da devre mülk tapusu alınmış olur. Gerekli belgeler ise nüfus cüzdanı ya da pasaport ve tapu masraflarının ödendiğini gösteren bir belgedir.

Devre mülk satın alındıktan sonra 14 gün içinde bir sebep olmadan alıcı tarafından sözleşmenin feshedilmesi mümkündür. Devre mülk satın alındıktan sonra cayma işleminin de yine noter aracılığı ile satıcı tarafa bildirilmesi gerekir.

 Devre Mülk Tapusu Nasıl Devredilir?

Özellikle kalabalık ve çocuklu aileler tarafından daha rahat ve ekonomik bir tatil için devre mülkler tercih edilmektedir.

Devre mülk hakkı başkalarına devredilebilir ya da satılabilir ve mülktür. Devre mülk haklarının devredilmesi için mülkiyet tarihlerinin boş olması gerekir.

Bu sayede devri alan kişiler tarafından o tarihlerde devre mülkler kullanılır. Ödemesi biten devre mülklerin evrakları tamamlandıktan sonra noter yolu ile tapu işlemleri bittiğinde kullanılması mümkündür.

Satın alınan devre mülk tapu masrafları da ödendikten sonra devir alan kişiye ait olur. Noterde tapu işlemlerinin kolay bir şekilde tamamlanması için mutlaka ödeme belgesinin ve fotoğraf ile nüfus cüzdanının olması gerekir.