Dükkanlar için mülkün emlak vergi değeri üzerinden binde 2 oranında emlak vergisi ödeniyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Karabıyık'ın Yazısı...

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür? Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 4 olarak uygulanıyor. Bazı işyerleri içinse 2017 yılında vergi muafiyeti tanındı.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tâbi oldu. (Emlak Vergisi Kanunu Md.4/m.)

Dolayısıyla söz konusu işyerleri için emlak vergisi yükümlülüğü bulunmuyor. 

İŞYERİNİ KİRALAYANLAR İÇİN MUAFİYET KALKIYOR MU?

Muafiyet kapsamına giren işyerlerinin sahibi işletmeler bu mülklerini eğer kiraya vermişlerse vergi avantajı da ortadan kalkıyor, emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Mülk sahibi olan işletmenin; taşınmazı aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya vermiş olması da durumu değiştirmiyor yine emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.

TAPUDA İŞYERİ GÖRÜNEN KONUTLARDA HANGİ ORAN UYGULANACAK?

Tapuda işyeri olarak kayıtlı olmasına rağmen fiilen konut olarak kullanılan taşınmazlarda vergi oranının hangi orandan uygulanacağı konusunda tereddütler yaşanabiliyor.

Mülk sahipleri bu durumda iki kat fazla emlak vergisi ödeme durumuyla da karşılaşabiliyor çünkü konutlarda binde bir oranında uygulanan emlak vergisi işyerlerinde binde 2 oranında uygulanıyor.

(Büyükşehirlerde oranlar iki kat artırımlı olarak uygulanıyor ayrıca.) Mülk sahiplerinin belediyeye başvurarak yüksek oranlı emlak vergisi ödemek yerine ilgili belediyeye başvurarak, fiilen konut olarak kullanılan mülkler için düşük oranlı (konut) emlak vergisi ödeyebilir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 14 Kasım 2017 tarih ve 455314 sayılı özelge)

TAPUDA KONUT OLARAK GÖRÜNEN İŞYERLERİNDE HANGİ ORAN UYGULANACAK?

Yukarıdaki örneğin tam tersi durumlar da olabiliyor. Tapuda konut olarak görünen mülkler için düşük oranlı (binde bir) emlak vergisi ödenirken, bu konut işyeri olarak kullanılmaya başlanırsa işyerlerine uygulanan emlak vergi oranı (binde 2) üzerinden verginin ödenmesi gerekir.

Konutun bir kısmı işyeri olarak kullanılıyor olsa da yine durum değişmiyor, bu mülk için artık işyerine özel vergi oranı üzerinden emlak vergisinin ödenmesi gerekir.

Belediyeye bildirimde de bulunularak artık işyerinin tabi olduğu orandan (izleyen yıldan itibaren) vergi ödenmesi gerekiyor.

GÜNLÜK KİRALANAN KONUTLARDA HANGİ ORAN UYGULANACAK?

Günlük-saatlik kiralama yapılan gayrimenkullerin de çoğunluğu tapu kayıtlarında ‘konut’ olarak görülüyor. Halbuki gayrimenkulde fiilen işyeri olarak faaliyet gösteriliyor.

Dolayısıyla mülk sahiplerinin emlak vergisini düşük oranlı konut olarak değil, daha yüksek oranlı işyeri olarak ödemeleri gerekiyor.

YAZLIKLAR İŞYERİ SAYILIR MI?

Mülk sahibi, gayrimenkulünü yazlık olarak kullanırken konutun tabi olduğu oran üzerinden emlak vergisi öder.

Ancak eğer bu gayrimenkul mülk sahibi tarafından kiraya verilmişse, uzun süreli kiralama yerine yazlıkta kiracı günlük-haftalık değişiyorsa ve süreklilik arz edecek şekilde her kiracı ayrıldığında tekrar yeni kiracının kullanımına gayrimenkul hazır tutuluyorsa bu durumda işyeri olarak faaliyet gösterildiği sonucuna ulaşılıyor.

Dolayısıyla gayrimenkul için konutlar için uygulanan oran değil, işyerleri için uygulanan oran üzerinden emlak vergisinin ödenmesi gerekir.