Miras olarak kalmış iki ayrı gayrimenkul vardı. Mirasçılar elbirliği mülkiyetine sahip oldukları için ortaklığın giderilmesi davası açtılar ama dava görülüyorken anlaştılar ve kendi istekleri ile elbirliği mülkiyetine geçtiler. Bu halde kimin nerede, ne kadar kullanım hakkı olduğu belli değildi. Yine kendi aralarında mahkemelik oldular. Bu ikinci tur mahkemelerde, dosyası işlemden kaldırılan bilirkişi raporları geçerliliğini korur mu? 

Kiracı Apartman Ortak Giderini Öder mi? Kiracı Apartman Ortak Giderini Öder mi?

Bakılmakta olan bir davada, değer tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmış ve değer tespit edilmiş olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bilirkişi raporları kesin hüküm gibi değerlendirilmez.

Zira rapora itiraz mümkündür, hakimin takdirine göre ek rapor alınması için tekrar bilirkişiye tevdi olunabilir hatta yeni bir rapor alınması için bir başka bilirkişiye veya heyete tevdi olunabilir.

Dolayısıyla işlemden kaldırılmış bir dosyada mevcut bulunan bilirkişi raporu kesin delil olarak düşünülmez. Ancak sonradan açılan davalarda bilirkişi raporu alınması gerekiyor ise alınır, ancak itiraz edilmesi düşünülüyor ise ilk dosyalardaki bilirkişi raporları örnek gösterilip itiraz nedeni yapılabilir.

Fakat bu itiraz kesin geçerli anlamına da gelmez. Yine takdir hakimindir. Arada kabul edilemeyecek seviyede fark var ise bu husus doğrusu değerlendirilmelidir derim ama bu işlemden kaldırılmış dosyadaki raporların geçerli olduğu anlamına gelmez.