Gazete Vatan'dan Yasin Arslan'ın haberine göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nda (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Emlak Sektöründe Dengeler Bozuldu Emlak Sektöründe Dengeler Bozuldu

Açıklamada, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Süreç devam ederken, beklenen Marmara depremi de gündeme geldi. Bu süreç ise en çok DASK’ın hangi durumlarda geçerli olup, olmayacağı ile konut sigortası ve DASK arasındaki farklar merak konusu oldu.

Konuyla ilgili gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan Avukat Selen Karataş, DASK'ın deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı depremin sebep olduğu maddi zararı sigorta bedeline kadar devlet güvencesiyle teminat altına alan yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü olduğunu söyledi.

"KONUT SİGORTASI VE DASK KARIŞTIRILIYOR"

Vatandaşların DASK ile konut sigortasını karıştırdığını ifade eden Karataş, “Konut sigortası, konut ve konut içindeki eşyaları; su baskını, hırsızlık, sel, yangın ve deprem gibi birçok riske karşı koruyan geniş kapsamlı sigorta türüdür” ifadelerini kullandı.

DASK’ın 2023 yılı itibarıyla azami teminat tutarının 640 bin lira olduğunu belirten Karataş, “Teminat kapsamını genişletmek ve yükseltmek isteyenlerin yaptırması gereken sigorta türü ise konut sigortasıdır.

Konutun değeri zorunlu deprem sigortası ile belirlenen sigorta bedeli tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması şartıyla, ihtiyari konut sigortası yaptırabilirsiniz” dedi.

Depremde hasar bedelinin fazla olması ve zorunlu deprem sigortasının teminat tutarını aşması halinde eğer konut sigortası da yapılmışsa hasar bedelinin konut sigortası kapsamına alındığını söyleyen Karataş, “DASK'ta üst teminat limiti bulunuyor ama konut sigortalarında ise herhangi limit yoktur.

Bu durumda zorunlu deprem sigortasını ve konut sigortasını birbirini tamamlayan iki poliçe türü olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

EKSİK PRİM ÖDEYENLER DİKKAT!

Karataş, kimi zaman DASK poliçelerinde konutun metrekaresinin olduğundan daha düşük gösterildiğini belirterek, “Mağduriyet yaşanmaması için gerçeğe aykırı olarak belirtilmiş metrekare poliçede zeyil işlemi gerçekleştirilerek düzeltilmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C.2 maddesi uyarınca; olası bir depremde konutun hasar alması veya yıkılması durumunda metrekarenin gerçeğe aykırı beyan edildiği depremden sonra öğrenilmişse tazminat; alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenecektir” uyarısında bulundu.

ENFLASYIN KLOZU UYARISI

Konut sigortası poliçesinde konutun sigorta bedelinin belirtileceğini ve primlerin bu bedel üzerinden ödeneceğini vurgulayan Karataş, şunları söyledi:

“Konutun güncel değeri artsa da, herhangi bir doğal afette konutun hasar görmesi durumunda; sigorta şirketi sadece poliçede belirtilen bedeli ödeyecek ve eksik sigorta durumu ortaya çıkacaktır.

Konutun değerlenmesi, poliçede yazan bedelinin artması durumunda poliçede zeyil işlemi gerçekleştirilmeli ve teminat limiti prim farkı ödeyerek konutun güncel değerine yükseltilmeli ya da sigorta yaptırılırken poliçeye enflasyona karşı koruma klozu ekletebilirsiniz.”

Kiracıların da DASK yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili sorularında kendilerine sıkça sorulduğunu söyleyen Karataş, “Kiracılar kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptıramaz.

Kiracı sigorta ettiren sıfatıyla mülk sahibi adına zorunlu deprem sigortası yaptırabilir. Bu durumda sigortalı mülk sahibi, sigorta ettiren ise kiracıdır.

Kiracının mülk sahibi adına sigorta ettiren sıfatıyla zorunlu deprem sigortasını yaptığı durumda da olası depremde konutun hasar görmesi ya da yıkılması durumunda hasar tazminat bedeli tapuda yer alan malike ödenecektir” dedi.

DASK, HANGİ DURUMLARIDA GEÇERSİZ SAYILIYOR?

Hasar görmüş binaların ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı olmak üzere toplamda üç şekilde sınıflandırıldığına dikkati çeken Karataş, “DASK, ağır hasarlı binalar için yapılamaz ancak ağır hasarlı binalar yıkılıp yeniden inşa edilirse yapılabilir.

Orta hasarlı binaların sigortalanabilmesi için; onarılması, güçlendirilmesi ve bu durumun belgelendirilip sunulması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Bir binada kolon kesilmesi gibi durumlarda; DASK’ın sözleşmeyi feshedebileceğinin altını çizen Karataş, “Kolonun kesilmesinde kastı, bilgisi olmayan sigortalıya ise hasar tazminatı DASK tarafından ödenecek ve daha sonra DASK kasıtlı kolon kesen kişi/kişilere karşı rücu ederek ödediği hasar tazminatını talep edebilir” açıklamasında bulundu.

Editör: Emlak Zirvesi