Evlilik sözleşmesi diye bir sözleşme şekli var biliyorsunuz. Bu sözleşme ile eşler arasında muhtelif mal rejimini seçmek mümkün oluyor. Bu sözleşmeler şekle bağlı, yasa diyor ki: “Mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.

Ancak taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.” Taraflar kendi kararları ile kanunda yazılı mal rejimlerinden birini seçtikleri gibi elbette bundan vazgeçmek veya rejimi değiştirmek de mümkün.

Ancak unutulmasın ki aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmayan eşler arasında uygulanan bir rejim var ki bu da edinilmiş mallara katılma rejimidir. Yani eşler bir ‘rejimden vazgeçtik’ dediklerinde yeni bir rejimi kabul etmezlerse zaten kendiliğinden edinilmiş mallara katılma rejimi devreye girer.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Taraflarda kabul edilmiş bir rejimden vazgeçilmesi halinde mirastan feragat anlamı çıkmaz. Mirasçılık devam eder. Mirasçılık ayrı, mal rejimi ayrı hesap yapma nedenidir. Dolayısıyla özel bir sözleşme ile mirastan feragat sözleşmesi yapılmadığı sürece mirasçılık ve mirastan doğan haklar devam eder.