Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.

Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir.

Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir? Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir?

Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder.

Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir.

Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'ne göre gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır.

Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava açabilirsiniz.

Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir.

Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Editör: Emlak Zirvesi