Karar'da yer alan habere göre, birçok hissenin bulunduğu işlemler her zaman sorun yaşatabiliyor. Bu nedenle birçok kişi hisselerin nasıl bölünebileceğini araştırmaktadır.

Birden fazla hissesi bulunan tapularda ise hisse bölümünün nasıl yapılacağı merak ediliyor.İşte hisseli tapu hakkında merak edilen tüm detaylar…

HİSSELİ TAPU NEDİR?

Bir taşınmaz malın ortaklarını ifade eden tapuya hisseli tapu adı verilir. Hisseli tapularda gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazılarak kaç ortağın bulunduğu yer alır.

Bu belge ile gayrimenkulün kaç ortağının yer aldığı belli olur. Hisseli tapuda yer almayan tek konu hangi ortağın hangi bölümün sahibi olduğudur.

Taşınmaz mallar tek kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiyi de ait olabilir.Bu nedenle hisseli tapular ile kişilerin ortaklıkları belli olur.İki tür hisseli tapu yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir:

El Birliği Mülkiyeti: Bu tapuda hangi hissedarın hangi bölgeye ne kadar hakim olduğu bilinmez. Yani paydaşların hangi bölüm için ne kadar hak sahibi olduğu belli değildir.

Paylı Mülkiyet: Bu belgede ise taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilerin hangi oranda ve hangi bölüm için pay sahibi oldu açıkça belirtilmiştir.

HİSSELİ TAPUDA SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Hisseli tapu için satış işlemlerinde tüm hisselerin sahiplenirinin tapuda yer alması gerekmektedir. Eğer tapuda yer alamayacak bir durumda ise yerine bir avukat ya da vekalet ile başka birini gönderebilir.

Hisseli tapularda en çok karşılaşılan sorun ise hissedarlardan biridir sözleşmeyi onaylamamasıdır. Hisselerinin satılmasını istemeyen bir kişinin bulunması durumunda satış iptali davası açılabilmektedir.

Satış işleminin gerçekleşmesi için tüm hissedarların ortak kararı gereklidir. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise ortaklardan bir tanesi İzale-i Şuyu Davası açma hakkına sahiptir.

Bu noktada mahkeme bütün hissedarları haberdar ederek icra yoluyla fiyat belirlemesi ve satış işlemi yapılır. Elde edilen satış ücreti ise mahkeme tarafından tüm hissedarları eşit bir şekilde paylaştırılır.

Bu davanın açılabilmesi için bir kişinin rızası bile yeterlidir. Tüm paydaşların ortak kararı ile anlaşma sağlanması durumunda ise davaya gerek kalmadan işlemler halledilir.

HİSSELİ TAPU NASIL BÖLÜNÜR?

Hisseli tapunun nasıl bölüneceği en çok araştırılan konulardan bir tanesidir. Hisseli tapunun bölünebilmesi için tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi olarak bilinen ifraz yönteminin uygulanması gerekir.

Hisseli tapu ayırma işlemine ifraz denirken tapuları birleştirme işlemini tevhid denir. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin olması durumunda hisseli tapu ayırma yöntemi uygulayabilirsiniz.

HİSSELİ TAPU AYIRMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Hisse ayrımı yapmak isteyen kişiler öncelikle harita ve kadastro mühendislerine arsa ayrım planı hazırlatması gerekir. Arsa için çap Bakırköy ölçümlerini tamamlanması ile birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilir.

Hisseli tapu ayırmak için gerekli belgeler şu şekildedir:

Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanan plan ve ek belgeler,

Mal sahibinin ya da temsilcilerin nüfus cüzdanları ve temsil belgeleri,

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (bölünmek istenilen parça sayısı kadar),

Gayrimenkulün olduğu yerde bulunan belediye encümeni onayı,

Tüm bu belgeler toplandıktan sonra hisseli tapu bölme süreçleri başlayabilir.

Editör: Emlak Zirvesi