Yeni Akit'te yer alan habere göre, evi ya da arsası olup da hisseli tapuya sahip vatandaşlar ‘hisseli tapu nasıl tek tapuya çevrilir?’ sorusunu sormakta.

Müstakil tapu, tek bir kişinin bir gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunu gösteriyor.  Bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüne ise hisseli tapu denir. 

Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir? Depozitonun Değer Kaybı Nasıl Telafi Edilir?

Peki hisseli tapu tek tapuya nasıl çevrilir? Hisseli tapunun müstakil tapuya çevrilmesi nasıl olur? İşte hisseli tapu tek tapuya çevirme haberinin detayları.

Hisseli tapuyu müstakil tapuya nasıl çevrilir? Genellikle miras işlemlerinde ve küçük yatırımcıya dönük çıkartılan hisseli arazilerde görülen hisseli tapular, belli şartlar sağlandığı takdirde ayrılabilir.

Hisseli tapu ayırma işlemli için öncelikle serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor. Peki hisseli tapu tek tapuna nasıl çevrilir?

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü nasıl olur?

Parselinizin bulunduğu yerde yalnızca 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulaması yapılıyorsa, hisse çözümü söz konusu olmaz. Uygulama sırasında parselinizden, belirlenen oranda düzenleme ortaklık payı (DOP) (ki bu pay yüzölçümün yüzde 40'ına kadr olabilir, daha az da olabilir, ona uygulamayı yapan idare karar verir) kesildikten sonra kalan miktara karşılık tahsis edilecek imar parsel ya da parselleri size yine hisseli verilir...

Siz daha sonra hissedarlar olarak birbirinizin hissesini satın alarak ya da birden fazla parsel size tahsis edilirse bu parselleri aranızda (hepinizin rızası ile) taksim edebilirsiniz.

Eğer uygulama; 3194 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle, 2981/3290 sayılı Kanunun EK.1 maddesi birlikte yapılıyorsa ve gerekli düzenleme ortaklık payı oranı kesildikten sonra sizin parselinize karşılık birden fazla parsel verilebiliyorsa o zaman hissedarlara (hisseleri yetiyorsa) müstakil imar parseli verilmesi mümkündür.

Editör: Emlak Zirvesi