Sözcü Gazetesi'nden Serpil Yılmaz'ın Yazısı...

AK Partili İBB yönetimi, Anadolu Japon Turizm'e 45 yıllığına kiralanan Swissotel arazisini 2010 yılında iki kez ihaleye çıkarmıştı.

Dönemin CHP'li İBB Meclis üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edildi.

Bugün CHP'li İBB yöne­timi, AK Partili İBB Meclis üyelerinin desteği ile aynı arazinin “satış görüşme­lerini” tamamladı.

Dolmabahçe Sarayı sırtlarında İstanbul'un en kıymetli arazisinin 35 yıllık serüveni…

İBB'nin mülkiyetindeki söz konusu arazisinin üst kullanım hakkı, 1988 yılında yap-işlet-devret modeliyle ihaleye açılmıştı.

İhaleyi Türk-Alman-Ja­pon ortaklı Anadolu Japan Turizm A.Ş. kazan­mıştı.

Anadolu Japan Turizm A.Ş, 600 odalı Swissotel The Bosphorus yatırımını tamamladı ve 1991 yılın­da hizmete açtı.

Anadolu Japan Turizm A.Ş'nin İBB'ye ödeyeceği kira bedeli, Swissotel'in yıllık cirosunun yüzde 7'si olarak belirlenmişti.

2009'da dönemin AK Partili İBB yönetimi, ara­zinin satışına karar verdi.

2010'da 420 milyon lira muhammen bedelle açılan ilk ihale iptal edildi. İkinci kez düzenlenen ihaleyi, 422 milyon lira teklif eden Anadolu Japon Turizm A.Ş. kazandı.

Parayı ödedi, tapuyu aldı.

Aynı süreçte dönemin CHP'li İBB Meclis üyeleri “rekabet şartları” oluş­madığı gerekçesiyle ihaleyi iptal yoluna gitti.

İstanbul 7. İdare Mahke­mesi ihaleyi iptal etti.

Özyeğin'in şirketi mahkeme kararını temyize götürdü.

Danıştay 13. Dairesi'nin yerel mahkemenin kara­rını onamasıyla dava İBB lehine sonuçlandı.

Mart 2014'te ihalenin iptal kararı kesinleşti.

Uluslararası otel zin­ciri AccorHotels Grup markalarından 5 yıldızlı Swissotel'i Türk turizmi­ne kazandıran Özyeğin, 2015 yılında İBB'ye “denkleştirme ve taz­minat davası” açtı.

Mahkeme İBB'nin Öz­yeğin'den tahsil ettiği 422 milyon lira ihale bedelinin, 896 milyon lira olarak geri ödemesine hükmetti.

İBB 2020 yılına kadar parayı ödeyip, tapuyu geri almadı.

Hukuksuz yapılan iha­lenin iptaliyle İstanbul'un sırtına yüklenen 474 mil­yon liralık borç katlanarak bugünlere gelindi.

27 Haziran 2019'da İBB Başkanlığı makamına oturan Ekrem İmamoğ­lu'nun ekibi Özyeğin ile pazarlık süreci başlattı.

Kasım 2021 tarihli İBB Meclis Toplantısı'n­da “İBB Başkanlığına Anadolu Japan Turizm şirketi ile görüşme yetkisi” verildi.

Yıllardır İBB'nin mülki­yetinde bulunan gayrimen­kullerin bile ilçe belediyele­rine devredilmesi yönünde oy kullanan AK Partili İBB Meclisi üyelerinin, öneriye tam destek vermesi dikkat çekiciydi.

Swissotel The Bosphorus

İBB ile kiracı şirket arasında varılan an­laşmaya itirazı olan CHP'li üyelerin bir kısmı Swissotel ara­zinin görüşüldüğü İBB Meclis oturuma katılmamayı tercih etti.

CHP'li kaynaklarım, pazarlık sürecinin “yetkisiz ve sorumsuz” İBB Başkan danışmanlarından Yalçın Öner tarafından yürütül­mesini de eleştiriyorlar.

İBB yönetimi ve Anado­lu Japon Turizm arasında varılan anlaşma maddeleri şöyle:

– Özyeğin arazinin tapu­sunu İBB'ye devredecek

– İBB'nin Özyeğin'e bor­cu 1 milyar 240 milyon lira olarak revize edilecek

– Borç ödenene kadar arsa üzerine Özyeğin lehi­ne ipotek konulacak

– 360 gün içinde arazi­nin satışı gerçekleşecek.

İmamoğlu'nun önümüz­deki mayıs ayında topla­nacak İBB Meclis'inden “Swissotel arazinin satışı” için izin istemesi bekleniyor.

Arazinin üst kullanım hakkı önümüzdeki 11 yıl daha “bir şirketin” üze­rindeyken yapılan ihaleye üçüncü bir şirketin girme olasılığı oldukça düşük…

Bu nedenle “rekabet koşulları” dava konusu olmaya aday.

İBB'nin önünde 3 seçe­nek var.

Birincisi; Özyeğin'e 1 milyar 240 milyon lirayı öder. Özyeğin de arazi üzerine koyduğu ipote­ği kaldırır. Özyeğin'den 2032 yılına kadar kira almaya devam eder.

İkincisi; araziyi reka­bet şartları oluşturacak şartlarda piyasa değerle­riyle satar. Borcunu sıfırlar. Özyeğin de arazi üzerinde­ki ipoteği kaldırır.

Ev Almak İsterken Müteahhit Mağduru Oldular! Ev Almak İsterken Müteahhit Mağduru Oldular!

Üçüncüsü; araziyi Özyeğin alır. Borcu ihale bedelinden düşer.

CHP Grubu'nda arazi­nin “gerçek değerine” satılacağına ilişkin kaygılar giderilmiş değil.

Arazinin değerini kimler, nasıl, neye göre belirleye­cek? İmamoğlu'nun önce CHP Meclis Grubu'nu ikna etmesi gerekiyor.

Özyeğin'in şirketi İmamoğlu “helalleşti” sermaye artırdı

1988 yılında Türk-Japon-Al­man ortaklığıyla kurulan Anadolu Japan Turizm A.Ş, 2005 yılında Hüsnü Özyeğin'in patron oldu­ğu Fiba Holding'e geçmişti.

Anadolu Japan Turizm A.Ş, 4 Şubat 2022 tarihli genel kurul kararı ile sermayesini 679.5 mil­yon liradan 879.5 milyon liraya çıkardı.

Fiba Holding iştiraklerinden Gelecek Varlık Yönetim şirketi de, 15 Nisan 2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde, Yapı ve Kredi Bankası'nın satışa çıkardığı tahsili gecikmiş alacak portföyünde yer alan 422.1 milyon anaparaya sahip 4 bireysel portföy ihalesini kazandı.

İfade edilen rakam ile 2010 yılında Anadolu Japan Turizm'in Swissotel arazi ihalesinde verdiği fiyat arasındaki denklik; İBB ihalesinin eli kulağında olduğu izlenimini uyandırıyor.

İmamoğlu “helalleşti”

İstanbul gibi nüfusu 20 milyona yaklaşan bir metropolün şehrül – emininin siyaset üstü kalması zorunluluk…

Ne var ki AK Parti'nin arsa rantına dayalı “hizmet kültürü” ile demokratik katılımcılığı referans alan “sosyal devlet” iddiası taban tabana zıtlıklar içeriyor.

Ekrem İmamoğlu böyle bir cenderede, 86 bin kişiyi istihdam eden İBB'de tercihini “AK Partililerle helalleşmeden” yana kullanıyor.

İBB Genel Sekreter­liği'ne AK Parti iktidarının bankacısı Can Akın Çağlar'ı ataması ilk sinyaldi.

Geçtiğimiz hafta İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Ali Ayçiçek'in yerine, AK Parti döneminde İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne getirilen mimar Kağan Sürmegöz'ün atanma­sı CHP'li kadroların tepkisini çekiyor.

Sürmegöz, “Gö­nül Belediyeciliği kazandı-Binali Yıldırım” afişlerini uzun süre indirmeyen birimin başındaydı.

Ayçiçek ise İmamoğ­lu'nun daveti üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Organize Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Baş­kanlığı Başmüfettişliği görevinden istifa edip, İBB'ye gelmişti. Yapı­lan görev değişikliği ile müfettiş olarak bir alt derece ataması yapıldı.

Editör: Emlak Zirvesi