Akrabalarla aramızdaki mevcut ihtilaf dolayısı ile uzun bir süredir irtibatım yok.

Bu yüzden, kendisine vasi tayin edilmiş olan annemin vefatı halinde, vefat haberini büyük ihtimalle çok geç alacağım.

Bu hususun mirasçılık sıfatımı ne şekilde etkileyeceğini merak etmekteyim. Vefat sonrası mirasçılar için uygulanan işlem ve prosedürler nedir?

Mirası kabul veya ret etmem durumunda bu kararımı herhangi bir merci, muhtemelen noter veya sulh hukuk mahkemesine bildirim yolu ile mi yapmam gerekmektedir? 

Bir kimsenin vefatında yasada belirlenmiş kişiler onun mirasçısıdır. Mirasçı olmak için vefat edenin yakınında veya uzağında bulunmak sonucu etkilemediği gibi vefattan belli bir süre geçtikten sonra da miras hakkında bir kayıp söz konusu olmaz.

Hatta bunların korunması amaçlı olarak özellikle miras bırakanın gayrimenkulleri; vefattan haberi olmayan mirasçılar işlemlere katılmadan satılamaz, elden çıkarılamaz.

Ancak vefat edenin elinde bulunan nakit için tabii aynı şeyi söyleyemem.

Zira eldeki nakit için bir kayıt bulunamayacağından vefat edenin yakınları tarafından el koyulması halinde, uzaktaki mirasçıların yasal olarak hakkı bulunduğu halde bunu ispat imkanı olmayacağı için aynı garantiyi vermek mümkün değildir.

Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir? Günlük Kiralanan Evler Nasıl Şikayet Edilir?

Mirasçıların mirası kabul ettiğine dair yapması gereken bir işlem yoktur. Vefat durumunda anında kanuni mirasçıları mirasa hak kazanır. Ancak mirası reddetmek isteyenler için belli bir süre vardır.

Bu da yakınları için vefat tarihinden itibarin üç ay olup, uzağında olanlar için vefatı öğrendiği tarihten itibaren üç aydır.

Mirasın kabulü yönünde bir beyan gerekmediği halde mirası reddetme durumunda üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurup reddin tescili talep olunmalıdır.

Editör: Emlak Zirvesi