Kadıköy Gazetesi'nden Mimar Nihat Şen'in Yazısı...

150 metrekarenin altında kalan ve yoğun bir şekilde talep edilen bu konutların fiyatlarının artacağı endişe yaratabilir. Çünkü bu yüzde 7’lik KDV oran artışı fiyatlara yansıyabilir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile, kentsel dönüşüm kapsamında net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan yüzde 1 KDV oranı aynen korundu muhafaza edildi.

Burada yapılan önemli değişikliklerden birisi de yüzde 1 KDV oranı kapsamına 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerin de dahil edilmiş olması.

Dolayısıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV hesaplanacak.

Net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlarda ise kademeli vergilendirme yapılacak, bu konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 oranında KDV uygulanacak.

Aynı zamanda 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile arsa ve arazi satışlarında uygulanmakta olan KDV oranı, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından inşa edilen konut teslimlerinde eski hükümler uygulanacak.

1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı almış projeler kapsamında inşa edilen konutların 1 Nisan 2022 tarihinden sonra tesliminde, yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Arsa Payı Karşılığı Ev Almak İsteyenlere Uyarı Arsa Payı Karşılığı Ev Almak İsteyenlere Uyarı

Örneğin; 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatına bağlanan projede yer alan ve yüzde 1 KDV’ye tabi olan net alanı 150 metrekarenin altında bulunan konutların 1 Nisan 2022 tarihinden sonra tesliminde yüzde 8 değil, yüzde 1 oranında KDV hesaplanacak.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 10. maddesinde, kararın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için kararın 1 ve 4. maddeleri ile kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiş bulunuyor.

Bir başka konu ise 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapı ruhsatına bağlanan konutlarda KDV iadelerini oldukça azaltacak.

Editör: Emlak Zirvesi