Afyon Yerel Basın'dan İsmail Akar'ın Yazısı...

Mart ayı malum beyanname verme dönemidir.

Şahıs işletmeleri Mali Müşavirleri olması hasabi ile 2021 yıllık gelirlerinin Mart ayında beyan eder ve çıkan vergiyi ise isterlerse peşin veya Mart ayı sonunda ilk taksit Haziran ayında 2. Taksit olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebilir.

İşletme ve işyeri sahiplerine yapılan uygulama bu şekilde devam etmektedir.

Ancak burada kira geliri elde edenlerin durumu konusunda bu yazımızda uyarıda bulunmak istiyorum.

Kira gelirindeki rakamlara bakalım.

Konutlarını kiraya verenler 2021 yılında bir yıl içinde kira geliri 7 bin lirayı aşanlar.

İşyerini kiraya veren kiracısı basit usul olanlarda bu rakam sadece 2 bin 800.

Stopaja tabi işyeri olanda ise 53 bin lira.

Bu hadleri aşanlar beyanda bulunmalı.

Konuyu biraz daha açalım: Ve istisnaları paylaşalım.

Kira gelirlerinde istisna

2021 yılı konut kira hasılatının 7.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

İstisnadan;

Ticari, zirai veya serbest meslek kazancı için beyanname verenler

Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerden, 2021 yılı için bu gelirleri toplamı 190.000 lirayı geçenler

İstisna tutarının üzerinde kira geliri elde edip bu geliri beyan etmeyenler ile eksik beyan edenler, yararlanamazlar.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır.

Bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

Peki kira gelirinden indirilecek giderler nedir?

Kira gelirinde gider uygulaması iki ayrı yöneteme göre yapılabiliyor.

  • Götürü gider yöntemi
  • Gerçek gider yöntemi

Götürü gider uygulamasında, gerçek giderlere bakılmaksızın kira gelirinin yüzde 15’i götürü olarak matrahtan indirilebilir.

Götürü gider usulü hem konut hem de işyeri kira gelirleri için geçerlidir.

Ancak bu usulün seçilmesi durumunda iki yıl bu usulden gerçek usule geçilemez.

Gerçek usulde gider uygulamasında ise kiraya verilen taşınmazla ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan giderler indirilebiliyor.

Kira gelirleri Mart ayının sonuna kadar vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilmesi gerekiyor.

Emlak Vergisi için Son Gün 31 Mayıs Emlak Vergisi için Son Gün 31 Mayıs

Beyan edilecek geliri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar, Hazır Beyan Sistemi olarak adlandırılan sistemi kullanarak gelirlerini beyan edebilirler.

Bu sistemde, Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye tabi gelirleri çeşitli kaynaklardan topladığı verilerle tespit ederek, mükellefin beyannamesini hazırlıyor ve internet ortamında mükellefin bilgisine sunuyor.

Mükellef bu verilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra beyannameyi onaylıyor. Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Gelir beyan edilmezse

Beyan edilmesi gerekmesine rağmen, kira gelirlerinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilirse eğer;

Konut kira gelirleri için uygulanan ve tutarı 7.600 lira olan istisna hakkı kaybedilir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden gelir vergisi tarh edilir ve verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Zamanında ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık yüzde 1,60 oranında gecikme faizi ödenir.

Ve Beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

Sonuçta;

Kira geliri elde edenlerin beni nereden bulacaklar diye ihmale düşmesin.

Unutmayın ki dijital dünyadayız ve bir çok sistem kayıt altına alınmaya başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı bir şekilde bulur ve yakalar.

O nedende Mart ayında beyanname verilmeli ki korkulu rüya görmemek lazım.

Editör: Emlak Zirvesi