Haber Ekspres'ten Dilek Yavuz Uysal'ın Yazısı...

Kira vergisi, sahip olunan mülkün kiraya verildiğinde belirli bir miktarın üzerinde kira geliri olması durumunda ödemekle yükümlü olunan vergi türüdür.

Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dökümandır. 2021 yılı itibari ile konutta yıllık 7 bin lira, iş yerinde ise yıllık 53 bin lira ve üzeri gelir elde eden mülk sahipleri, beyanname verme işlemi ile kazançlarını devlete bildirmek zorundadır.

Kira geliri elde etmesine rağmen kira gelirini beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesilmektedir. Kira bankadan ödenmezse ayrı ceza, beyanname verilmezse de ayrı cezası vardır.

Kiradan elde edilen  yıllık gelir, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan konut kira gelir vergisi istisna tutarından düşükse bu durumda vergi ödemekten muaf olunuyor. 2021 konut kira gelir vergisi tutarı 7 bin lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca konut, bedelsiz bir şekilde ikamet amacıyla başkalarına verildiyse veya konutta mülk sahibinin çocuğu, annesi, babası, kardeşi, torunu konaklıyorsa başka geliri olmayan kişiler bu vergi türünden muaf olabilir.

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Beyan Edilir?

Kira gelirini beyan etmek için her yıl belli dönemler bulunmaktadır. Örneğin 2022 yılında beyanda bulunma tarihi 31 marta kadardır. Bu beyan, önceki yılı kapsar.

Yani mülkünü 2021 yılında kiraya veren ve 2021 yılında kira geliri elde eden bir kişi, beyannamesini 2022 yılında vermek zorundadır.

Mükellefler 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ait beyana tabii kira gelirini 31 Mart günü akşamına kadar beyan etmek zorundalar.

31 Mart 2021 tarihine kadar kira geliri beyan edilerek, vergilerinin de mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenmesi gerekiyor.

Beyan Nasıl Veriliyor?

Beyannameler, hazır beyan sistemi ile internet üzerinden, mükelleflerin bağlı oldukların vergi dairelerinden veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensupları aracılığı ile e-beyanname üzerinden verilebilir.
2021 yılında elde edilen kira gelirlerinin; 2022 yılı içerisinde Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; 1.taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022 tarihine kadar, 2.taksit ise 1 Ağustos 2022 tarihinde kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ödemeler, anlaşmalı bankalardan, herhangi bir vergi dairesinden, PTT işyerlerinden veya www.gib.gov.tr  adresine girerek Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilir; kredi kartı ile elektronik ortamda ödeyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma kapsamında bir mükellefe ait birden çok elektrik sayacı, su sayacı veya doğalgaz sayacının mevcut olması durumunda sayısal duruma göre mükellefin beyan etmiş olduğu daire, işyeri veya diğer gayrimenkullerin GMSİ beyanları denetlenmektedir.

Konut Satışına Ekspertiz Zorunluluğu Geliyor Konut Satışına Ekspertiz Zorunluluğu Geliyor

Buna göre, beyannamelerin elde edilen kira gelirlerine göre doğru bir şekilde beyan edilmesi önem taşımaktadır. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, istisna avantajından faydalanamayacağınız gibi zamanında tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalacağınızı unutmayınız.

Editör: Emlak Zirvesi