Yeni Asır'da yer alan habere göre, orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2.75 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.

0.69'LUK FAİZ ORANI

Program ile vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak, ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira; üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak.

FAİZ ORANI YETKİSİ BAŞKAN'DA

Program kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlayacak.

Etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmeleri için Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.

Program kapsamında faiz oranı, kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

İlk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon ile 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kar payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.

HAZİNE KATKI VERECEK

Bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bunların yarısının bankalarca esnek ödeme planıyla sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.

İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2.75 milyar olması bekleniyor.

100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınmasında ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek. Hazine katkısının maliyetinin, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon, 2025 yılına 6 milyar 890 milyon; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira olması bekleniyor.

Yüzde 25 Sınırını Takan Yok Yüzde 25 Sınırını Takan Yok

9 AY SGK PRİMİ YATIRILMALI

Birinci ve ikinci bölgede program kapsamında konut sahibi olmak için son 1 yıl içinde resmi kayıtlara göre yerleşim yerinin aynı il olması gerekiyor. Pogramdan faydalanacak vatandaşın son 12 ay içerisinde 9 ay sosyal güvenlik primi yatırmış olması zorunlu olacak.

Editör: Emlak Zirvesi