Sahibinden'de yer alan habere göre, Türk Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmesi

Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Bu tanım ile kira kontratı, artık ev sahibi ile kiracı arasında bir senet işlemi görmektedir.

Kira sözleşmesi, mülk sahibi ile kiracı arasındaki şartların yanı sıra kiralanan mülk için genel koşulları da belirlemektedir.

Kira sözleşmesi iki tarafı da bağlamakta ve sadece karşılıklı anlaşılarak feshedilebilmektedir.

Anlaşmazlık durumunda feshedilmesi kararını ise mahkemelerin vermesi gerekmektedir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi, internette ya da kırtasiye gibi bazı noktalarda bulunan örnekler kullanılarak hazırlanabileceği gibi mülk sahibi ya da mülk sahibinin vekalet verdiği kişiler tarafından özel olarak da hazırlanabilir.

Kira Sözleşmesi Bölümleri

Kira sözleşmesi 3 bölümden oluşmaktadır:

Kiralama Bilgileri

Kiralama bilgilerinin yer aldığı kısım, mülkün cinsinin, adresinin ve mülk sahibinin iletişim bilgilerinin yer aldığı alandır.

Burada ayrıca kiralama sürecinin başlanguageıcı, bitişi ve kira bedeli gibi bilgiler bulunmaktadır.

Kiralanan mülkte var olan demirbaşlar

Kiralanan mülkte var olan demirbaşlar, yani evin içerisindeki eşyalar, abonelik sayaçları ve posta kutusu ile anahtar da kira sözleşmesi içeriğinde yer almaktadır.

Genel koşullar

Mülk sahibinin talepleri, kiranın yatırılacağı banka hesabı ve mülk içinde yapılacak tadilatlar gibi bilgileri barındırmaktadır.

Kira sözleşmesi yapmak için bu üç madde yeterlidir.

Kira sözleşmesi hazırlanıp imzalandıktan sonra bir nüshası ev sahibinde, bir nüshası ise kiracıda kalır.

Kira Sözleşmesini Kimler İmzalamalı

Kira sözleşmesinde imza yetkisi, mülk sahibi ve kiracıdadır.

Mülk sahibi, vekalet aracılığı ile imza yetkisini başkasına devredebilir.

Kiracı ise ev sahibinin kabul ettiği durumlarda vekalet aracılığı ile başkasına imza attırabilir.

Ancak 18 yaşından küçüklerin, kısıtlıların ve ayırt etme gücüne sahip olmayanların kira sözleşmelerinde imza yetkisi yoktur.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Şeyler  

Sözleşmede kira zammının ne zaman ve hangi oranda yapılacağı belirtilmelidir.

Sözleşmedeki kimlik bilgilerinin eksik doldurulmaması önemlidir.

Mülk sahibi ve kiracının TC kimlik numarası, adı ve soyadı gibi bilgiler kira sözleşmesinde yer almalıdır.

Kiralanan mülkün bulunduğu adres, kat ve daire numarası, sözleşmede açık bir şekilde geçmelidir.

Sözleşmenin her sayfası kiracı ve mülk sahibi tarafından imzalanmalıdır.

İmzasız belgeler, gelecekte belgenin gerekli olduğu zamanlarda işlevsiz sayılabilir.

Kira sözleşmesinde kiranın hangi tarihlerde ve hangi banka hesabına yatırılacağı bilgisi geçmelidir.

Aynı şekilde depozito ile ilgili detaylar, kira sözleşmesinde ayrıntılı olarak yer almalıdır.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Bu detaylar, depozitonun niçin alındığını ve hangi şartlarda geri ödeneceğini belirtmektedir.

Kiracının evi teslim alırken tüm demirbaşları incelemesi gerekir.

Bozuk ya da yıpranmış demirbaş bilgisinin kira sözleşmesinde yer alması şarttır.

Aksi halde kiracı evden çıkarken bozuk demirbaşlardan sorumlu tutulabilir.

Kira Sözleşmesi Örneği İndir

Editör: Emlak Zirvesi