İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, ev sahipleri ve kiracılar arasında artan uyuşmazlıkların mahkeme salonlarında yoğunluğa sebep olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Maaş Kiraya ve Konuta Gidiyor Maaş Kiraya ve Konuta Gidiyor

Son dönemlerde konut fiyatlarındaki artış ve buna bağlı olarak yükselen kira ücretleri, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ihtilafların artmasına neden oluyor. Bu anlaşmazlıkların zaman zaman üzücü sonuçlara varabilmesi, barınma hakkının temel tüketici hakları arasında büyük bir sorun haline gelmesine neden oluyor.

Kira artışlarına sınırlama getirilmesiyle ilgili olarak da, bu yıl da geçerli olan yüzde 25 oranındaki kira artışı şartının sorunları çözmede yeterli olmadığı belirtiliyor. Ev sahiplerinin referans fiyatın altındaki artışları kabul etmeyerek tahliye taahhütlerini devreye sokması, kiracılar üzerinde baskı yaratıyor ve sorunların daha da büyümesine neden oluyor.

1 Eylül’den İtibaren Yürürlüğe Girecek

Bu bağlamda alınan yeni kararla, kira kaynaklı ihtilaflara çözüm sağlamak amacıyla arabuluculuk zorunlu hale getiriliyor. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacağını belirtiyor. Arabuluculuk görüşmeleri, arabulucunun görevlendirildiği andan itibaren üç haftayı aşmamak üzere en fazla dört hafta içinde sonuçlandırılacak.

Bu uygulama, daha önce zorunlu arabuluculukla sorunlarını arabulucu aracılığıyla çözenlerin oranının yüzde 69 olduğu belirtilen veriler ışığında, kısa sürede sonuç alınmasına katkı sağlayacak. Ancak uzmanlar, kiralara bir tavan fiyat sınırlandırması getirilmesinin de sorunun tamamen çözümü için önemli olduğunu vurguluyor. Böylece, kira sözleşmelerindeki belirsizliklerin ve ihtilafların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu düzenlemeyle, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Arabuluculuk sürecinin uygulamada kolaylık sağlayacağı ve mahkeme iş yükünü azaltacağı düşünülüyor. Ancak uzmanlar, kesin çözüm için kiralara tavan fiyat belirlenmesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Bu sayede, konut kiralarındaki dengesizliklerin ve anlaşmazlıkların önüne geçilerek tüm tarafların memnuniyetini sağlayacak bir çözüm elde edilmesi amaçlanıyor.

Editör: Emlak Zirvesi