Hürriyet'te yer alan habere göre, kira gelir beyannamesine mart ayı boyunca Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Beyan için son tarih 31 Mart olacak.

2021 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor.

Mükelleflerin, 1 Ocak - 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1 inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcılara İhtiyaç Var Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcılara İhtiyaç Var

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar.

Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Hürriyet’ten Ahmet Karabıyık konuyu köşesine taşıdı:

Geçen yıl (2021’de) elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşmayanlar beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahipleri kira gelirleri için vergi de ödemeyecek.

7 bin liranın üzerinde konut kira geliri olanlar, mart ayı içinde beyanname verecek. Hissedarlar için de aynı tutar geçerli.

Kişi başı elde edilen konut kira geliri 7 bin lirayı geçmiyorsa beyanname verilmeyecek.

Konut kira geliri; hissedar başına 7 bin lirayı geçtiği andan itibaren, her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebiliyor.

Bir kişi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirleri toplamına bir defa (7 bin lira) istisna uygulanabilecek.

Vergi Yükünü Azaltan Giderler

Ne kadar vergi ödeneceği hesaplanırken kira gelirinden istisna tutarı (7 bin lira) ve giderler düşülebiliyor.

Ayrıca; bağışlar, eğitim, sağlık, sigorta masrafları da gelirden indirilebiliyor.

Kalan tutar (matrah) üzerinden vergi hesabı (Yüzde 15’ten, yüzde 40’a varan oranlarda) yapılıyor.

İki farklı gider yöntemi var; belgesiz götürü gider ve belgeli gerçek gider.

Götürü giderin avantajı herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaksızın direkt yüzde 15 oranında hesaplanan tutar, kira gelirinden düşülebiliyor.

Götürü gider yöntemini seçenler, iki yıl bu yöntemden vazgeçemiyorlar. Gerçek gider yönteminde ise (yüzde 15’lik sınıra tabi olmaksızın) belgeli giderler kira gelirinden düşülebilir.

Gerçek gider yönteminde; söz konusu belgelerin beş yıl boyunca saklanması gerekiyor. Olası vergi incelemesinde; yetkililere bu belgelerin gösterilmesi gerekiyor.

Gerçek gider yönteminin ayrıntılarını yarınki yazımızda ele alıyoruz.

Ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, MSİ, GMSİ ile diğer kazanç ve iratlarının tutarı yıllık 190 bin lirayı aşanlar 7 bin liralık istisnadan yararlanamıyor.

2021 kiralarının; her ay değişmeden aynı bedel üzerinden yıl boyunca tahsil edildiği varsayılmıştır.

Mülk sahipleri, GV Yasası’nın 89. maddesinde yazılı olan ve ödenecek vergiyi azaltabilecek olan indirimleri de (özel sigorta prim ve katkı payları, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları) gösterilen sınırlar çerçevesinde vergi hesabına dâhil edebilir.

Kira Vergisi Örnek Hesaplama

Götürü gider yönteminde, mülk sahiplerinin 2021’de elde ettiği kira gelirleri için ne kadar vergi ödeyeceği aşağıdaki tablodan görülebilir.

Aylık 2 bin 500 lira konut kira örneği için; (yıllık 30 bin lira) mülk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi ödemesi gerekecek.

Önce istisna (7 bin lira) sonra yüzde 15 götürü gider (3 bin 450 lira) düşülüp, 19 bin 550 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanır.

Beyannameye önce kira geliri tutarı yazılıp; ardından istisna, gider ve indirimler bu gelirden düşüldükten sonra kalan tutara vergi oranı uygulanır.

24 bin liraya kadar yüzde 15 oranı uygulanırken, gelir arttıkça yüzde 20, 27, 35 ve en son yüzde 40 oranı uygulanarak vergi hesaplanır.

Editör: Emlak Zirvesi