Uzun bir ev arama sürecinin ardından sonunda aradığınız evi buldunuz, ilk bakışta her hangi bir sorun yoktu ve sözleşmeyi de yaptınız ama işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor.

Sözleşmenin devam ettiği dönemde ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı kira sözleşmesini feshedip evden ayrılmanız gerekebilir.

Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi? Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi?

Kira Sözleşmesi Bağlayıcıdır

Kira sözleşmesi ev veya mal sahibi ile kiracı kurum ya da kişi arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Kira kontratı da denilen bu anlaşma süreli veya süresiz olabilir. Eğer sözleşme üzerinde süre yazmıyorsa sözleşme bir yıllık kabul edilir. 

Kira sözleşmesi her iki taraf içinde bağlayıcıdır. Kiracıların ve ev sahiplerinin hakları yasalarla koruma altına alınmıştır. 

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkılırsa Ne Olur?

Kiracı kontrat süresi bitmeden evden çıkmak istiyorsa öncelikle ev sahibiyle karşılıklı anlaşma yoluna gitmelidir. Karşılıklı anlaşma yolu ile en sorunsuz yoldan evden çıkabilirsiniz.

Eğer karşılıklı anlaşma yoksa kiracı sözleşmeyi detaylı bir şekilde incelemelidir. Bu sözleşmeler farklılık gösterseler de evin kullanılabilirliğinin kalmaması, sağlık koşullarını tehdit ediyor olması gibi hayati konularda kiracıya sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı verir.

Böyle durumlarda sözleşmeye uygun olarak belli bir süre önceden resmi kanallardan bildirmek suretiyle evden çıkılabilir, noterden ilgili maddelerin de yazıldığı bir bildirim çekilmesi ve anahtar teslim işleminin tamamlanmış olması yani teslim tesellüm belgesinin düzenlenmiş olması gerekiyor.

Bazı ev sahiplerinin kirayı almaya devam etmek için anahtarı teslim almadığı da çokça rastlanan bir durum. Bunun da garantili çözümü biraz maliyetli de olsa noter aracılığıyla teslimden geçiyor.

Bu şartlar oluşmadan kiracı konuttan çıkarsa sözleşme bitmediği için ev boşaltılmış olsa bile, ev sahibinin kira bedellerini kiracısından isteme hakkı oluyor ve dava açabiliyor.

Oluşabilecek tüm sorunlara karşı kira kontratını imzalamadan önce iyi incelemeniz.

Kira Sözleşmesinin Feshi

Normal şartlarda ahde vefa ilkesi gereğince, kiracının kira sözleşmesindeki sürenin sonuna kadar sorumlu olması asıldır.

Örnek vermek gerekirse 01.01.2020 başlangıç tarihli 4 yıllık kira sözleşmesinde Kiracı 01.04.2022 tarihinde sözleşmeyi erken feshederek kiralananı tahliye etmişse; kiracı, burada kalan sürenin kira bedelinden de sorumlu olacaktır.

Ancak bu durum haksızlık yaratabileceği için taraflar arasındaki dengenin sağlanması adına Borçlar Kanunu Madde 325’de:

“Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.”

hükmü konulmuştur. Hükümden de anlaşılacağı üzere, erken boşaltmadan kaynaklı Kiraya Veren’in zararı yönünden Kiracı’nın sorumluluğu makul bir süre ile sınırlanmıştır.

Buradaki makul süre, benzer koşullardaki bir taşınmazın o yörede yaklaşık olarak ne kadar sürede kiralanabileceğine göre belirlenecek olup kiracı, bu süre boyunca kira bedelinden sorumlu tutulacaktır.

Dolayısıyla esasında kiracının kiraya verene söz konusu “makul süre” önce taşınmazı terk edeceğini bildirmesi de yeterli olacaktır.

Her ne kadar bu süre uygulamada 2 - 3 ay olsa da taşınmazın cinsi ve bulunduğu yöreye göre bu sürenin değişebileceği göz ardı edilmemelidir. Eğer fesih bildirim süresine ilişkin taraflar arasında bir anlaşma varsa, makul sürenin belirlenmesinde bu anlaşma da dikkate alınacaktır.

Editör: Emlak Zirvesi