Geçinemiyoruz Platformu, kiracıların içerisinden geçtiği şu zor günlerde haklarını öğrenebilmeleri için kiracı hakları bildirgesi yayınladı. Bugünün yaşanan bütün sorunlarına başlıklar halinde cevap verilen bildirgede kiracıların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor….

Zorla, keyfi tahliyelerin önüne geçmek için haklarımızı öğrenelim. Evinden çıkarılan her kiracının yerine fahiş fiyatlarla yeni kiracılar taşınmaya devam ediyor. Kira artışlarının önüne geçilemiyor! Barınma hakkımızı sonuna kadar savunalım!

KİRA ARTIŞI BİR YIL SÜREYLE YÜZDE 25’İ GEÇEMEZ!

Kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihte açıklanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması alınarak hesaplanıyordu. 

Borçlar kanununda yapılan geçici düzenleme ile 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyecek.

KEYFi, ZORLA TAHLiYE YAPAMAZ?

Mevcut kiracıyı çıkarıp yerine yüksek bedelle yeni kiracı almak isteyen mülk sahipleri bir çok bahaneye başvuruyor.  Mülk sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebilir, ancak bu durumda en az 6 ay süre vermek zorundadır. 

Kiracının tahliyesi gerçekleştirildikten sonra, haklı bir sebep olmaksızın 3 yıl geçmedikçe eski kiracıdan başkasına kiralayamaz. Ev sahibinden ihtarname ile bu durumu bildirmesini isteyin ve 3 yıl boyunca takipte olacağınızı belirtin.

Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyaya Fark Attı! Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyaya Fark Attı!

Aksi halde açacağınız tespit davası ile mülk sahibi kiracıya son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda kalır.

SÖZLEŞME KEYFi SONA ERDiRiLEMEZ!

Ev sahibi kontratı sonlandıramaz. Kira sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sözleşme süresi doldu denilerek sözleşme feshini gerçekleştirilemez!

Eğer evde 5 yıllık kiracıysanız ev sahibiniz kira tespit davası açabilir. Bu durumda bilirkişi rayiç kira belirler ve genellikle de mahkeme tarafından rayicin altında bir tutarda karar kılınır!

KONUTUNUZ SATILIRSA?

Ev sahibiniz evini sattı ise konutu satın alan, gereksinim nedeniyle, satın alma tarihinden başlayarak 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirerek, kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı davayla sona erdirebilir.