Milli Gazete yazarı Abdülkadir Özkan yazısında, gün gün yükselen kira fiyatlarına getirilmesi düşünülen sınırlamayı kaleme aldı.

Milli Gazete'den Abdülkadir Özkan'ın Yazısı...

Fiyatlarda günlük olarak, hatta günde birkaç kez artış olur hale geldi. Böyle bir durumun normal olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu ise insanların alım gücünün her gün, hatta her saat biraz daha azaldığını gösteriyor. Böyle olunca da ister istemez bu işin sonu nereye varacak, sorusu akla geliyor.

Çünkü dar ve sabit gelirlilerin gelirlerini artırma imkânları da yok. Zaten belirlenmiş bir asgari ücret var, yeni işe girenler büyük oranda belirlenmiş olan bu asgari ücretle idare ediyorlar.

Ancak, ipin ucu öylesine kaçmış durumdaki, gençlerimizin ev bark sahibi olmaları imkânsız duruma geldi. Kısacası, geldiğimiz nokta bir felaket habercisi.

Meseleyi hafife almak önümüzdeki dönemde işlerin içinden çıkılmaz hale sürüklenmesine sebep olabilecek durumda.

Bu noktada konut fiyatları ile kiralarda ortaya çıkan artış işin boyutunu iyice kötü bir noktaya sürükledi.

Çünkü gelinen noktada gelirinin en az yarısını hatta tamamını kiralayacağı eve vermek durumunda kalacak bir gencimizin evlilik yapamayacağını görmek bunun ise toplumda sosyal problemleri gündeme getirecektir.

Zaten son olarak yapılan bir açıklamada ülkemizde doğum oranının giderek düştüğü açıklandı. Bu ise yaşlı nüfusumuzun giderek artacağı demektir.

Elbette gençlerin isteseler de evlenemeyecek olmalarının sonucu sadece doğum oranların azalmasından ibaret değil.

TOKİ Arsa Başvurusu e-Devlet'ten Nasıl Yapılır? TOKİ Arsa Başvurusu e-Devlet'ten Nasıl Yapılır?

Bu ise toplumun çekirdeğini oluşturan ailelerin giderek azalacağı anlamına gelir. Kısacası, toplumun birleştirici unsuru olan ailenin yerini yalnız yaşayan insanlardan oluşan bir toplum ortaya çıkacak demektir.

Zaten toplumda yalnız yaşayanların sayısı çoktandır artmaya başlamış durumda. Özellikle de büyük ailenin yerini anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile tipinin yaygınlık kazanmasının toplumumuzda tüm sosyal dengeleri bozduğunu, bunun da toplumda sosyal sorunları artırdığı biliniyor.

Mevcut duruma bir çare bulunamaz ve konut fiyatları ile kiralardaki artışın önlenmesi sağlanamazsa sanıyorum sadece yaşlılar değil, her yaştan insanlar arasında tek başlarına yaşayacaklar hızla artacaktır.