Aydınlık'ta yer alan habere göre, ev almak büyük ve önemli bir yatırım. Bu sebeple hangi evin hangi koşullarda satın alınacağına karar verme konusunda zorlanılmaktadır.

Bu süreçte tüm detayların göz önünde bulundurulması, karar alınırken ince eleyip sık dokunması gerekir. Çünkü alım satım işlemi esnasında yapılan minik bir hata bile hem alıcı için hem de mülk sahibi açısından önemli riskler doğurabilir.

EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ev alırken ilk karar verilmesi gereken husus, oturmak amacıyla mı yoksa yatırım amacıyla mı alınacak olmasıdır. Bu karar evin lokasyon ve değerlenme potansiyeline kadar birçok konunun belirlenmesini sağlayacaktır.

Alması planlanan evin tapusunun ne çeşit bir tapu olduğunu öğrenmekte fayda vardır. Kat irtifakı mı kat mülkiyeti mi yoksa hisseli tapu mu bunun evi satın almadan önce öğrenilmesi elzemdir.

Evin yasal evraklarının tam olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. İskan bilgileri tam bilinmeli ve depreme dayanıklılığı kontrol edilmelidir.

Sıfır mı ikinci el mi bir ev alınacak yine önemli bir diğer husustur. Sıfır satın almalarda maketten ev alma da söz konusu olabilecektir. Böyle bir alım yapıldığında maketi ve maketin çevresi iyi analiz edilmelidir.

Tapuda ev ile birlikte tescil edilen kullanımlar kontrol edilmelidir. Otopark, depo alanı vb. sahip olunacak ilave kullanım alanlarının tapuda tescil edilip edilmediğinin kontrolü sağlanmalıdır.

Site içinde bir ev alınacak ise ortalama aidat bedelleri, aidatın içinde nelerin dahil olacağı önden öğrenilmelidir.

Ödenen Tapu Harcının İadesi Mümkün mü? Ödenen Tapu Harcının İadesi Mümkün mü?

Satın alınan evin, brüt ve net metrekareleri arasında fark olup iyi analiz edilmelidir. Satış brütü, daire brütü, daire net alanı gibi farklı alan tanımlamaları iyi yapılmalıdır.

Satın alınan evin çevresindeki komşuların kim olacağı, genel yaşayan profili, yabancı nüfusu gibi ince detaylar özelikle oturum amaçlı alımlarda oldukça önemlidir. 

Satın alınması planlanan evin semti, bölgesi, gelişme potansiyeli, üst ölçekli planlardaki fonksiyonu gibi konuları da irdelemekte fayda vardır.

Toplu ulaşım imkanları, sosyal donatı alanlarına yakınlığı gibi imkanlar da hem evin değerini hem de oturma popülasyonunu etkilemektedir. Bu konuların da iyi incelenip karar verilmesi önemlidir.

GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

Kimlik belgesi

Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf

İşlem birinin adına vekaletname yoluyla başkası tarafından yapılıyor ise vekaletname

DASK poliçesi

Emlak beyan değerinin ilgili belediyeden alınmış olması ve işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekir

İşlem için gerekli harçların ve satış anından önce ödendiğine dair dekontların bulunması gerekir

TAPU'DA ÖNEMLİ NOKTALAR

Sıfır ev alım satımlarında sözleşme düzenlemesi gerekmektedir. İkinci el alım satımlarda ise isteğe bağlı olarak düzenlenebilir.

Sözleşmede metrekare, teknik özellikler, teslim şartları, teslim koşulları, gecikme halindeki cezai maddeler, iskan alımı sırasındaki masrafların kim tarafından karşılanacağı ve koşulları, tapu alım satım harcının, damga vergisinin kime ait olduğu gibi konulara dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Tapu işlemleri için il olarak e-randevu sistemi ile internet üzerinden randevu alınabilmekte. Önceden randevu alınması dahilinde Tapu Sicil Müdürlüğünde beklemenin önüne geçilebilir ve zamandan tasarruf sağlanabilir. Satın alınma işlemi vekaletname üzerinden temsilcilikle yapılacak ise ilgili vekaletname ve vekil kılınan kişinin kimlik bilgileri önemli olacaktır.

Editör: Emlak Zirvesi