İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehir ve turizmin yoğun olarak hissedildiği illerde kiraların rekor artışı, kiracıları zor duruma düşürdü ve ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi.

Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu,kiraların çok yüksek seviyelere erişmesine karşın kapitalizasyon oranının yüzde 6,0 lardan yüzde 2,5 - 3,0 lere kadar düştüğünü söyledi.

Bununla birlikte hane halkı gelirleri ile kıyaslandığında ise yükselen kiralar nedeniyle, sektörde tahliye ve tespit davalarının yoğun biçimde artış gösterdiğini gözlemliyoruz dedi.

Budakoğlu; Bu yıla özgü olmak üzere olasıdoğalgaz krizinin de yurt dışı kaynaklı kısa dönemli konut kiralama talebini arttırabileceğine de dikkat çekti.

Baki Budakoğlu,TOKİ’nin üretmekte olduğu ve üreteceği her konut projesinin piyasada fiyatların dengelenmesine katkı sağlamakta olduğunu söyledi.

TÜİK'in 2021 konut mülkiyet verilerine göre;

Türkiye’deki fertlerin yüzde 57,5'i kendine ait evde, yüzde 26,8'i kiracı, ,6’sı ise fiili olarak kiracı konumunda olan, ancak sözleşmesiz, yani kayıt dışı kiracı durumunda gözüktüğüne dikkati çeken Budakoğlu;

Çelik Yapılar Depreme 8 Kat Daha Dayanıklı Çelik Yapılar Depreme 8 Kat Daha Dayanıklı

"Yani ülkemizde yüzde 40’ı aşan bir kiracılık oranı söz konusu. Özetle; Türkiye’de tahminen yaklaşık 7,5 - 8 milyon hanenin kira ödediğini, bunların da yaklaşık 1,5 milyonunun her yıl konut değiştirdiğini düşünürsek, bu büyük oran kira piyasasının da sıcak kalmasının en büyük nedeni.

Dolayısıyla gerek TOKİ gerekse özel sektör tarafından inşa edilecek olan her konut projesinin talebin karşılanması ve fiyatların dengelenmesi noktasındaki önemi oldukça büyüktür" diye konuştu.