Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor.

Gelir İdaresi’nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor.

Buna göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek.

Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak. 2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak.

Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.

Kira Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Kira Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek?

Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.

Editör: Emlak Zirvesi