Konut Sektörü Mercek Altında Konut Sektörü Mercek Altında

İHA'da yer alan habere göre, 2023'e girmeye sayılı saatler kala birçok konuda yeni düzenlemeler yapıldı.

Bunlardan biri de yabancılara vatandaşlık şartları.

Taşınmaz edinimine dayalı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin başvurularda şartlar artık değişiyor.

Yeniden yapılan düzenlemeleri, sektör temsilcisi Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

"Yasaklama, kısıtlama ve şartlar getirildi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde Özelmacıklı. “Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmaz satın aldığı ancak aranılan şartların tam olarak sağlanamamasının tespiti nedeniyle mağduriyet oluşmaması için yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor.

2023 başından itibaren taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin tapu işlemlerinde bir takım yasaklama, kısıtlama ve şartlar getirildi.” dedi.

"Birden fazla satış vaadi sözleşmesine yapılan başvurular dikkate alınmayacak"

İlgili düzenlemenin Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapıldığını ifade eden Özelmacıklı, “Yeni düzenleme ile artık taşınmazın hisseli olarak edinimi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün olamayacak. Satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması aranacak.

Yani birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve aranılan tutarın karşılanmadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün olamayacak.” diye konuştu.

İpotekli satışlar kaldırılacak

Özelmacıklı, “Gene düzenlemeler çerçevesinde yabancı gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini kanuni ipotek yoluyla sağlamaları mümkün bulunmuyor ve bu bakımdan vatandaşlık edinimine de konu edilemiyor.

Devre mülk olarak tapu sicilinde kayıtlı haklar, taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımına da konu edilemeyecek. Vekaleten yapılacak işlemlerde de vekaletname ile taahhüt belirtmesinin tesisine ilişkin açık yetki verilmesi gerekiyor.” dedi.

Taraf şartları detaylı takip edilecek

Gerek yabancı gerekse de Türk vatandaşlarında alınan taşınmazlar çerçevesinde de ek düzenlemeler olduğunu belirten Özelmacıklı, “Satışa veya satış vaadine konu taşınmazın, tapu sicilinde yabancı kişiler ve alıcı yabancı gerçek kişinin Türk vatandaşı olan birinci derece akrabaları adına kayıtlı olmaması gerekiyor.

Eser sözleşmeler dışında, satış veya satış vaadine konu ikinci el taşınmazın, herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından son üç yıl içinde Türk vatandaşı veya şirketine devredilmiş olmalı.” şeklinde konuştu.