Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Meclis'e sunulan ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik öngören yasa teklifiyle e-ticaretten devre mülke, tüketici kredisinden, ön ödemeli konut satışına kadar pek çok değişiklik öngörülüyor. Önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Konut Fiyatlarında Artış Enflasyonun Gerisinde Kaldı Konut Fiyatlarında Artış Enflasyonun Gerisinde Kaldı

Devre Tatil Mağduriyeti

Devre tatil satışlarına da çekidüzen verilen teklifte, tüketicinin kandırılmasına neden olan hükümlere açıklık getiriliyor.

Buna göre satıcıların Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerinden kaçmak için ‘dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı’ gibi isimlerle yaptıkları kandırmacalı satışları durdurmak için ‘ayni hakka konu devre tatil sözleşmelerinin sadece Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar kapsamında devre mülk sözleşmesi şeklinde kurulması’ zorunlu kılınıyor.

Ayrıca kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığıyla, dernek veya vakıf üyeliğiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanıyor. Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanıyor.

Tüketici kredi sözleşmeleri, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Başta mobilya olmak üzere niteliği itibarıyla farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istekleri doğrultusunda hazırlanan malların teslimi süresi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günde teslim veya ifa etme zorunluluğundan istisna tutuluyor.

Büyük e- ticaret siteleri, sadece satış sürecinden değil; tüketicinin sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerine ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kurmak ve bunu kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü kılınıyorlar.

Taksitle alışverişte tüketicinin temerrüte düşmesi durumunda, kalan borcun tümünün talep edilebilmesi için koşullar tüketici lehine değiştiriliyor. Buna göre satıcı, tüketicinin sözleşmedeki tüm borcunun onda birini ödememesi durumunda kalan borcun tamamını isteyebilecek.

Tüketici hakem heyetlerinin bakacağı uyuşmazlık davalarının üst sınırı ise 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkarılarak tüketici mağduriyetlerine ilişkin davalarda daha çok sayıda ürün ve hizmet şikâyetinin önü açılıyor.

Editör: Emlak Zirvesi