Konutder Başkanı Ramadan Kumova ve İcra Kurulu Üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Oluşturulan komiteler ve konu başlıkları hakkında genel bilgi veren Kumova; yoğun bir çalışma programı oluşturduklarını, ekim ayında yapmayı planladıkları geniş katılımlı toplantıda sektörün gündemdeki konularına ışık tutacak 10 Yıllık Strateji Raporunu kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Öncelikli konu başlıklarının konut alıcısı ve yatırımcısı için güvenli piyasa koşullarının geliştirilmesi, kentsel dönüşüm ve erişilebilir güvenli konut arzının ihtiyacı karşılayacak düzeye gelerek piyasa dengelenmesi olarak özetledi.

Deprem riski olan coğrafyamızda uzun vadeli kentsel stratejilerin öne çekilmesi zorunluluğuna da dikkat çeken Kumova, aynı zamanda tedarik zincirlerindeki süreçlerin de sağlıklı planlanması gerektiğinin altını çizdi. Deprem zorunlu kentsel dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör işbirliğinin projeleri hayata geçirmede kilit rol üstlendiğini belirtti.

YENİ DÖNEM İCRA KURULUNDA KİMLER VAR?

İcra Kurulu Ramadan KUMOVA (Başkan) (FER YAPI YKB), Ahmet ÇELİK (Bşk. Yrd.) (SİNPAŞ GYO YKB Vekili), Ziya YILMAZ (Bşk. Yrd.) (DAP YAPI YKB), Özen KUZU (Bşk. Yrd.) (KUZU GRUP YKB), İnanç KABADAYI (Bşk. Yrd.) (EGE YAPI YKB), Hasan K. BOLAT (Bşk. Yrd.) (İŞ GYO GM), Hasan RAHVALI (Bşk. Yrd.) (AĞAOĞLU MURAHHAS AZA), Mert BOYSANOĞLU (MESA MESKEN YKB), Serhan ÇETİNSAYA (ARTAŞ Grubu YKB Vekili), Ömer Faruk Akbal (FUZUL HOLDİNG YKÜ) ve Zeynep TORUN (TORUNLAR GYO)’dan oluştu.

KOMİTELER VE KONULARI

Komiteler; Kanunlar (imar), Kanunlar (tüketici), Kanunlar (vergi), Deprem, Kentsel dönüşüm, Sosyal konut & arazi geliştirme, Yabancıya Satış, Avrupalı yaşlı nüfus için yaşam & bakım projeleri, Kurumsal yabancı yatırımcı ilişkileri, İstatistikler & endeks & raporlama, Finansman ikliminin iyileştirilmesi, Finansal çeşitliliğin arttırılması, Diğer STK’larla ilişkilerin geliştirilmesi, 10 yıllık stratejik plan ve Kurumsal İletişim alanlarında faaliyet gösterecek.

10 YILLIK STRATEJİ RAPORU HAZIRLIYOR

Konut sektöründeki ihtiyaç ve talebin ortaya konulması ile arzın dengelenmesine odaklanan Konutder, talebi canlandıracak önerilerin oluşturulması için kapsamlı bir sonuç raporu hazırlayacak. Tüm komitelerin çalışmaları bu raporda birleşecek ve bu çalışmaya tüm paydaşlar dahil edilerek Ekim ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YENİ DÖNEM STRATEJİLERİ

KONUTDER’in yeni dönem stratejilerinin başında depreme yönelik çalışmaların yanı sıra deprem konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi, kentsel dönüşümde model/modeller önerileri, kentsel dönüşümün finansman modelinin oluşturulması, kentsel dönüşümde gelecek 10 yılın planlaması, arsa teminine yönelik öneriler, yabancıya satış, gayrimenkul yatırımlarında çeşitlilik, sektöre yönelik sağlıklı veri oluşturmak, yeni alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gibi konularda önemli çalışmalara imza atmak yer alıyor.

ÖNCELİK DEPREME DAYANIKLI VE ERİŞİLEBİLİR KONUT

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Kumova, KONUTDER’in çalışmalarıyla ilgili “Önümüzdeki dönemle ilgili 15 adet konu ve bu konularla ilgili komiteler belirledik. Komitelerimiz, gündemin takip edilmesi, kendi fikirlerimizi çalışmak ve duyurmak adına çalışacak. Ayrıca komitelerimiz aracılığıyla veri üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz, raporlar hazırlayacağız” dedi.

Kumova, “Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gayrimenkul sektörü yeniden ivmeleniyor. Yeni dönemde de ülkemizin gerek yeni üretim gerek kentsel dönüşüm sayesinde güvenli yapı stokuna kavuşması en öncelikli başlığımız olurken, depreme dayanıklı konutların ulaşılabilir olmasını sağlamak için de finansman modelleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

En önemli gündem maddelerinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kumova, “Kentsel dönüşümü kentsel yenileme olarak dönüşüm değil depremin getirdiği zorunluluk olarak düşünmemiz gerekiyor. Kamu ile özel sektörün işbirliği çok önemli” diye konuştu. Yabancıya satışa da değinen Kumova, “Yabancıya satış konusu sıcak bir gündem. Yabancı dediğimizde sığınmacı - mülteci ile gerçekten yatırım yapan yabancı biraz birbirine karıştı. Bütün dünyada yabancıya satış konut ihracı olarak görülürken bizim yüzdelerimiz hala dünyanın çok altında. Bizde yabancıya satış toplam satış içerisinde yüzde 4 seviyesinde” açıklamasını yaptı.

Bir diğer önemli başlığın arazi geliştirme olduğunu ifade eden Kumova, “Temel problem arsa maliyetleridir. Her kesimin konuta ulaşabilmesi için arsa maliyetlerinin düşük olması gerekiyor. Kamu özel sektöre uygun maliyetlerle arsa temin edebilirse uygun maliyetli konut üretimi de artacaktır” ifadelerini kullandı.

Konut finansmanına da dikkat çeken Kumova, “Şu anda konut satışları, kredi imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla geçen yılın gerisinde. Krediyle konut alımı ortalama yüzde 20 seviyesinde. Kredi imkanları artırıldığında ya da yeni finansman olanaklarının sağlanmasıyla satışlar da ivmelenecektir” dedi.

Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

Ev sahipliği oranını artırabilmek için dar gelirliye finansman sağlamalıyız. Yapı tasarruf sandıklarının ve tasarruf finansman şirketlerinin aynı BES gibi desteklenmesi gerekiyor.

Sektöre yönelik sağlıklı veri üretimine ihtiyaç var.

Deprem konutlarında olduğu gibi sosyal konut üretiminde de yer almak istiyoruz.

Kentsel dönüşümde kamu-özel işbirliğinde çalışmak gerekiyor.

Konut, uzun vadede en değerli yatırım aracı olarak görülüyor.

Editör: Emlak Zirvesi