Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (AKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Mutlu, konut fiyatlarındaki artışın nedenlerini anlattı.

Mutlu, “Konut fiyatlarındaki artış direkt olarak ekonominin bize getirişi diyebiliriz. İnşaat maliyet endeksi, döviz kuru ve enflasyonu da sayarsak konut fiyatlarında oluşan artışlar görürüz.

Maliyetlerdeki artış durdurulamadıkça konut fiyatları da bu duruma paralel olarak artmaya devam edecektir.

Döviz kuru ve maliyet girdisini inşaat sektörüne etkisini basit bir örnekle anlatmak istersek eğer; inşaatın ana malzeme kalemlerinden olan çimento ve demirde yaşanan fiyat artışı konut fiyatlarını direkt olarak etkiliyor.

Ayrıca yükselmeyi sadece demir ve çimentoda değil diğer maliyet kalemlerinden; ahşap, cam ve seramik ve boya gibi malzemelerde de fiyat yükselmelerini görmekteyiz.

Fiyatlardaki bu durum da ister istemez konut fiyatlarına yansımaktadır. İnşaat maliyetlerinin yanında konut yapımı için arazi bulunmasında güçlük çekilmesi ayrıca arazi fiyatlarının da çok fazla yükselmesi konut fiyatlarının artışında önemli rol oynamaktadır” dedi.

'Yukarı  yönlü etkiledi'

Yapı inşa etmenin maliyet kalemleri düşmediği sürece, ev fiyatlarının da artmaya devam edeceğini hatırlatan Mutlu, “Yeni konutların inşa edilmesi inşaat maliyetlerinden kaynaklı ertelenmektedir. Yeni konutların inşasının ertelenmesi, enflasyonun etkisiyle vatandaşların eskiye göre daha fazla konutu yatırım aracı olarak görmeleri sonucu talepte bulunmaları, piyasada bulunan konut sayısındaki üretimin talep ile aynı oranda olmaması piyasada olan konut rezervinde azalmaya sebep olmaktadır.

Arsa Payı Karşılığı Ev Almak İsteyenlere Uyarı Arsa Payı Karşılığı Ev Almak İsteyenlere Uyarı

Bunun üstüne yabancıların vatandaşlık ve Türkiye'de yaşayabilmek için konut almaya gösterdikleri ilgi de artmaya devam ettikçe özellikle bazı bölgelerimizde fiyat artışlarını daha net göreceğiz. İnşaat maliyetlerinin döviz kuru ve enflasyonla birlikte artması konut fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Konut fiyatlarının yükselmesi ile konut kira fiyatlarında beklenildiği gibi fiyat yükselmelerini görmekteyiz. Piyasada konut üretiminin az olması ve bununla birlikte vatandaşların yatırım aracı olarak konut alımına yönelmesi ve yabancıların kiralık konut talebi ile de birleşince kira artış oranlarını daha fazla görmekteyiz” diye konuştu.

'Arz talep dengesi yakalanmalı'

Konut fiyatlarındaki artışın önlenmesi için ilk önce inşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin sabitlenmesi gerektiğinin altını çizen Mutlu, “Girdi maliyetlerini sabitlemeden sonra ise maliyetlerin azaltılması hedeflenmelidir. Bunun ilk yolu ise döviz kuru ve enflasyonun istikrarlı olması ve düşmesinden geçmektedir.

Belediyeler konut inşasının hızlanabilmesi ve artması için önemli faktörlerden biri olan arazi problemini yapılaşmaya uygun olan yerleri imara açarak çözebilir. Konut üretimini sağlıklı bir şekilde artıracak düzenlemeler yapılabilir.

Piyasada bulunun konut miktarının artmasıyla birlikte arz talep dengesi yakalanılmış olacak ve konut fiyatlarında yavaşlamalar görebiliriz. Konut değerlerindeki yavaşlamalar ile birlikte kiralarda da aynı oranlarda yavaşlama görülebilir” diye konuştu.

'Temkinli adımlarla büyüdük'

Konuşmasının bir bölümünde dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Mutlu, “AKSİAD  olarak iş insanları birleşerek birlikten güç doğar bilinci ile dayanışma kalkınma söz sahibi olma adına derneğimizi temelini atıp her geçen gün daha çok büyümesini sağladık.

Kurulduğumuz günden bu güne temkinli ve seçici üye tercihi ile AKSİAD adını kirletmeyecek, kötü algılara hedef etmeyecek misyonumuz ve vizyonumuzu sekteye uğratmayacak, seçkin üyelerimizle temkinli adımlarla büyüdük.

Başlıca kurulduğumuz il olmak üzere ülkemize katkılar sağlayarak derneğimizi büyüyen, sürekli gelişen ve söz sahibi olmuş sivil toplum kuruluşları seviyesine taşıdık. Kurulduğumuz günden itibaren birçok etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerinde etkin roller üstlendik.

Burslar verdik, ihtiyacı olan öğrencilere sosyal yardımlarda bulunduk, gençlere istihdam konusunda yardımcı olduk, iş insanlarına yeni iş alanlarına açılma katma değer oluşturma ve daha verimli yatırım yapma konusunda tecrübe ve deneyimlerimizle katkı sağladık” dedi.

Editör: Emlak Zirvesi