Ev Sahipleri 'Zam Sınırı Var' Diyerek Boş Tutup Yükseliş Bekliyor Ev Sahipleri 'Zam Sınırı Var' Diyerek Boş Tutup Yükseliş Bekliyor

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.10, 2+1 konut tipinde yüzde 5.25, 3+1 konut tipinde yüzde 4.19 ve 4+1 konut tipinde ise yüzde 0.74 oranında nominal artış gerçekleşti.

Rapora göre, 2022 Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 2 oranında erime gözlenirken, eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.83’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.17’si bitmemiş konut stoklarından oluştu.