TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ekte gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. Gereği için arz ederim. 13.06.2023 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili

GENEL GEREKÇE: Kiralara yapılan fahiş zamlar maaşlı olarak çalışan orta gelir ya da alt gelir grubunu mağdur etmektedir.

Ülkemizin ekonomik anlamda içinde bulunduğu olumsuz durumun yansımaları, özellikle bazı büyük şehirlerde yabancı yatırımcıların konut satın alması veya kiralama yapması, kira fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.

Özellikle büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktığı görülmektedir. 

Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınızÜlkemizde çok sayıda vatandaşımızın düşük gelirli olduğu göz önünde bulundurulduğunda kira ödemeleri ciddi bir mali yük oluşturmakta olup vatandaşların temel ihtiyaçlarından dahi kısıtlama yapmalarına neden olmaktadır.

Tüm şehirlerimizde konut kira maliyetleri ciddi ölçüde yüksek olduğu görülmekte olup yükselme eğilimi de devam etmektedir. Yüksek konut maliyetleri ve yaşam maliyetleri, çalışanların mali kaynaklarını ciddi ölçüde azaltmakta, bir kısım çalışan için ise geçimini sağlayamama noktasına sevk etmektedir.

Özellikle memurların maaşlarının yetersiz kaldığı için konut maliyetlerini karşılamalanna yardımcı olmak amacıyla kira yardımı yapılması son derece zaruri bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Memurlar, kariyerlerinin farklı aşamalarında ve görev değişikliklerinde farklı bölgelere alınabilmektedir.

Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi? Eşin İmzalamadığı Tahliye Taahhüdü Geçerli mi?

Ülkemizde uygun fiyatlı bir kiralık konut bulma imkanı kalmayan bu kesim için artık bu durum bir sorunsala dönüşmüştür. Sonuç olarak, memurlarımızın yaşadığı bu olumsuz durumun aşılması için kamu kurumunda çalışan vatandaşlarımıza 4.000 TL kira yardımı yapılması bu kesime maddi açıdan bir nebze olsun nefes aldıracaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ: 

MADDE 1- Kamu kurumlarında çalışan kişilere 4.000 TL kira yardımı yapılması ve bu tutann her yıl açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 213 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Kira yardımı: 

MADDE 213/A- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler bünyesinde görev yapmakta olan devlet memurları ve sözleşmeli personele aylık net 4.000 Türk Lirası kira yardımı yapılır. Bu kira yardımı, her mali yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE'deki (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında artırılır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile düzenlenir." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Emlak Zirvesi