Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı? Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı?

Kiraya verilen evde, kiraya veren vefat ettiğinde kiracının sözleşmesi son bulmaz, kiracının çıkması gerekmez. Kira sözleşmesi mirasçılar adına devam eder. Okuyucumun durumunda beş kardeş halen kiralayan durumundadır. Kira sözleşmesinin devam ediyor olması nedeni ile de kiracı kiralarını ödeyerek ikamete devam eder. Okuyucumun bir sorusu da, kiraları kimin alacağı. Bir kimse vefat ettiğinde vefat eden kimsenin mirasçıları, elbirliği mülkiyeti şeklinde miras kalan mala ortak olurlar.

Elbirliği mülkiyetinde ortakların payları belli değildir, herkes ortaktır ama ne kadarına ortaktır belli değildir. Bu halde de okuyucumun konumunda olanlarda kirayı kim ne kadar alacak, bunu söylemek mümkün değil. Mirasçıların tamamı kiranın tamamını hak eder. Bu durumda iki yol söz konusu olur: Ya tüm mirasçılar birlikte kiracıya, kira bedellerinin hangi hesaba yatıracağını yazılı olarak bildirir, kiracı da bu hesaba kirayı yatırır veya kiracı mahkemeye başvurup tediye mahalli talep eder.

Yani mahkemeden; kira bedelini yatırması için bir banka şubesi belirlemesini ister. Mahkeme kira bedellerinin yatırılması için bir banka şubesi tayin eder. Kiracı da bu banka şubesine kiraları yatırarak borçtan kurtulur. Mirasçılar da banka hesabına yatan parayı kendi aralarında hesaplaşır. Ancak kiracı kira ödememiş bir kiracı olmaktan kurtulur.

Editör: Emlak Zirvesi