Okuyucumun sorusunu, vefat eden birinin vasiyetnamesinin bulunduğu ama buna bir veya birden çok mirasçının itiraz ettiği şeklinde alıyorum.

Elbette net yanıt verebilmem için vasiyetnameyi de görmem veya bilmem gerekir. Çünkü okuyucumun sorusunun yanıtı çok ihtimalli.

Mesela vasiyete uymak istemeyen biri şekil şartına itiraz edebilir. Zira vasiyetnamelerde uyulması gereken şekil şartları vardır. Mesela el yazısı ile vasiyetnamenin, tamamının el yazısıyla yazılmış olması şarttır. Bilgisayar çıktısı halinde vasiyetname geçersizdir.

Mesela üzerinde tarih bulunmayan vasiyetname geçersizdir. Bunlar gibi geçerliliği bulunmayan vasiyetnameler için itiraz elbette mümkündür.

Ayrıca vasiyetname şekil olarak geçerli olsa bile vasiyetnamede mahfuz hisse (saklı pay) kuralları ihlal edilmiş ise buna da itiraz mümkündür. Saklı pay sahiplerinin hakları ihlal edilmemelidir.

Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi? Ev Sahibi Yüzde 25'ten Yüksek Kira Artışı Yapabilir mi?

Belki vasiyet sözlü olarak yapılmıştır. Bu durum çok sınırlı hallerde vasiyeti geçerli kılar. Murisin hayattayken söyledikleri vasiyet olarak ileri sürülmüş ise buna da itiraz mümkündür.

Bunlar benim aklıma gelen ve örnek olarak söyleyebileceğim hususlardır. Bunların dışında aklıma gelmeyen başka nedenler de elbette olabilir. İşte bunlar için ‘itiraz nedenini bilmem gerekir’ dedim.

Bir de iptal davası nedenleri vardır ki bu yasamızda sayılmıştır. Bunlar şöyle:

Tasarruf, miras bırakanın ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka ve ahlaka aykırı ise,

Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa, iptal için dava açmak gerekir.

Dava iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.

Editör: Emlak Zirvesi