'İŞLEMLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMIYOR'

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul satışlarının noterler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin tapu işlemlerini tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtiyor.

Ancak, bu uygulamanın tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacağını ve vatandaşlara alternatif bir seçenek sunacağını vurguluyor.Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin - Resim: 4

NEREYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Notere randevusuz gidilmesi mümkün değil. Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulamasından e-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapacak. Başvuru esnasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek.

Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS), tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

(Yüklenen belgelerin asılları, randevu tarihi ve saatinde ibraz edilecek.) Ayrıca işlemin yapılacağı noterlik de başvuru aşamasında seçilecek.

NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR?

Son düzenlemeye göre belirlenen noter ücretleri, taşınmaz satış sözleşmeleri için geçerli olup, satış değeri üzerinden binde 1 olarak uygulanıyor. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Ayrıca bu miktarlar her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

ALIM - SATIM İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAK?

Başvurudan sonra noter, başvuru belgesi düzenleyecek. Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden iletecek. Satışı yapılacak taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri de TAKPAS üzerinden sorgulayacak. Taşınmaza ilişkin belgelerin eksik olması hâlinde eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek.

Noter, eksik belge ya da taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşme hazırlayacak. Genel Müdürlük, işleme ait döner sermaye hizmet bedeli ile tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarası üretip notere TAKPAS’tan iletecek.

Noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarih ve saatini taraflara kısa mesajla bildirecek. Taraflara, randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmazlarsa, 10 gün içinde noterliğe müracaat etmeleri halinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi de yine aynı mesajla iletilecek.

Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatıp Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) yevmiye numarası alarak sözleşmeyi ve diğer belgeleri TAKBİS’e kaydedecek. Sözleşmenin TAKBİS’e kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. 

Kira Krizi Boş Eve Vergi ile Aşılacak Kira Krizi Boş Eve Vergi ile Aşılacak

Sözleşme ile diğer belgeler süresiz saklanmak üzere noter tarafından TNBBS’ye kaydedilirken, aynı zamanda fiziki olarak da arşivlenecek. Taraflara, sözleşme imzalandıktan sonra noter tarafından tapu senedi teslim edilecek.

Editör: Emlak Zirvesi